Biträdande överläkare - Vaasan kaupunki

Biträdande överläkare - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en biträdande överläkare till sjukhusservicen inom hem- och anstaltsvården för ordinarie tjänst.

I Vasa stadssjukhus sköts akut insjuknade och därtill rehabiliteras patienter, vars sjukdom inte kräver specialsjukvård. Målet med vården är att förbättra ett akut hälsoproblem och förstärka patientens funktionsförmåga och således möjliggöra hemmaboende. I sjukhuset fungerar även en medicinsk enhet för intervallvård, en hospisavdelning samt hemsjukhus.

Biträdande överläkaren arbetar i regel på avdelningarna, ofta även som konsulterande läkare. Som specialläkare fungerar denne även som utbildare för specialiserande läkare i och med utbildningsrättigheterna. Av den sökande förutsätts förmåga att fungera i alla av sjukhusets enheter.

Biträdande överläkaren fungerar vid behov som vikarie till överläkaren, även i ledningsgrupperna. Biträdande överläkaren bör även delta i utvecklandet av sjukhusverksamheten samt vid behov delta som utnämnd i arbetsgrupper.

Behörighetskravet är i Finland legitimerad läkarbehörighet.
I uppgiften förutsätts specialläkarexamen inom geriatri, invärtessjukdomar eller allmänmedicin.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).

Av den sökande förutsätter vi kännedom om hem- och anstaltsvården.

Anställning enligt läkaravtal och lokalt avtal.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd, samt ett vaccinationsintyg.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Lisätietoja

http://www.vasa.fi

Överläkare Markus Råback tfn. 06 325 1111 eller markus.raback(at)vaasa.fi

Social- och hälsosektorn / Hem- och anstaltsvården
Osoite: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.

Tutustu työnantajaan