Biträdande övertandläkare, södra-mellersta området

Hakuaika päättyy  24.6.2024 15:00

Vi söker en vikarie för södra-mellersta områdets biträdande övertandläkare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid munhälsovården i södra-mellersta området. Vikariatet inleds 2.9.2024 och avslutas 15.6.2025.

Biträdande övertandläkaren fungerar som ansvarig tandläkare för sin region tillsammans med regionövertandläkaren, är regionövertandläkarens närmaste medarbetare och fungerar vid behov som hans/hennes vikarie. Den biträdande övertandläkaren deltar i planeringen och genomförandet av det förebyggande arbetet inom munhälsovården och främjande av munhälsan. Den biträdande övertandläkaren ansvarar för kommunikationen inom sin region och till samarbetspartner inom sitt område gällande sina egna arbetsuppgifter. Den biträdande övertandläkaren ansvarar för verksamhetens funktionalitet, kvalitet och patientsäkerhet i sin region. Biträdande övertandläkaren ansvarar för inskolningen av tandläkare i sin region tillsammans med regionövertandläkaren. Uppgiften möjliggör även kliniskt arbete.

Behörighetskrav:
Legitimerad tandläkare.
God förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda bör enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

Yhteystiedot

Regionövertandläkare Ulrica Pada

ulrica.pada@ovph.fi

tfn 040 650 8003

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan