Skip to main content
test
Biträdande tjänsterektor - Porvoon kaupunki

Svenskspråkiga grundläggande utbildningstjänster och gymnasieutbildningstjänster söker biträdande tjänsterektor till en ordinarie tjänst från 1.8.2023. Första arbetsplatsen är Strömborgska skolan.

Borgå är en barnvänlig stad. Vi stöder barnens uppväxt och skapar en enhetlig lärstig från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Vi satsar på elevernas välbefinnande samt på god undervisning. Borgå stad erbjuder goda möjligheter att förverkliga högklassig undervisning i nya och mångsidiga lärmiljöer.

Samarbete är viktigt i vår verksamhetskultur, vi satsar även på arbetsvälmående och utvecklar ledningssätten.

Vill du vara med och skapa framtiden? Sök då till Borgå!

Strömborgska skolan är en sammanhållen grundskola för åk 1-9 med ca 460 elever och en personal på ca 70 personer.
Vår målsättning är att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas med skolarbetet i en trygg miljö, där respekt och förståelse för varandra utgör grunden.

Som biträdande tjänsterektor har du ansvar för undervisning, ekonomi, personalfrågor, arbetsmiljö och skolutveckling tillsammans med rektor. Du visar intresse för pedagogisk utveckling och är en verksamhetsnära ledare med eleven i centrum. Du samarbetar med personal, elever och vårdnadshavare för att skapa ett gott pedagogiskt klimat.

Du utövar ett tydligt och kommunikativt ledarskap, är insatt i aktuell pedagogisk forskning och vågar pröva på innovativa och nya arbetssätt. Du kan flexibelt hantera oplanerade och ibland krävande situationer som uppstår under skoldagen. Till tjänsten hör en avtalsenlig undervisningsskyldighet.

Vi värdesätter
- Tidigare erfarenhet av skolledarskap och förebyggande elevvårdsarbete
- Ett positivt ledarskap
- Insikt i personalledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, läroplanen och skolans webbverktyg
- Utvecklingsarbete på kommunal och/eller nationell nivå

Behörighet
- Högre högskolexamen
- Behörighet som föreskrivs i lagstiftningen (Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986).
- Tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter

Lönen fastställs enligt UKTA.

Godtagbart intyg över den valdas hälsotillstånd samt straffregisterutdrag (504/2002) bör uppvisas innan tjänsten tillträds. Prövotid sex månader tillämpas.

Skicka din ansökan senast 13.2.2023 före kl. 15 via Sök nu länken.


På frågor svarar rektor Carola Wiksten, tfn 040 3507011, carola.wiksten@porvoo.fi

Lisätietoja

https://www.porvoo.fi/sv/fostran-och-utbildning/
https://www.porvoo.fi/sv/fostran-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/valkommen-till-skolan/grundskolor/stromborgska-skolan/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

På frågor svarar rektor Carola Wiksten, tfn 040 3507011, carola.wiksten@porvoo.fi

Lisätietoja

Strömborgska skolan

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Osoite: Pepotvägen 2, 06100 Porvoo
Porvoon kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat