Skip to main content
test
Biträdande tjänsterektor - Porvoon kaupunki

Svenskspråkiga grundläggande utbildningstjänster och gymnasieutbildningstjänster söker biträdande tjänsterektor till en ordinarie tjänst från 1.8.2023. Första arbetsplatsen är Lyceiparkens skola, som har ca 340 elever i årskurserna 7-9 och är ca 45 i personalen.

Vår målsättning är att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas med skolarbetet i en trygg miljö, där respekt och förståelse för varandra utgör grunden.

Borgå är en barnvänlig stad. Vi stöder barnens uppväxt och skapar en enhetlig lärstig från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Vi satsar på elevernas välbefinnande samt på god undervisning. Borgå stad erbjuder goda möjligheter att förverkliga högklassig undervisning i nya och mångsidiga lärmiljöer.

Samarbete är viktigt i vår verksamhetskultur, vi satsar även på arbetsvälmående och utvecklar ledningssätten.

Vill du vara med och skapa framtiden? Sök då till Borgå!

Som biträdande tjänsterektor har du ansvar för undervisning, ekonomi, personalfrågor, arbetsmiljö och skolutveckling tillsammans med rektor. Du visar intresse för pedagogisk utveckling och är en verksamhetsnära ledare med eleven i centrum.

Du samarbetar med personal, elever och vårdnadshavare för att skapa ett gott pedagogiskt klimat. Du utövar ett tydligt och kommunikativt ledarskap, är insatt i aktuell pedagogisk forskning och vågar pröva på innovativa och nya arbetssätt.

Du kan flexibelt hantera oplanerade och ibland krävande situationer som uppstår under skoldagen. Till tjänsten hör en avtalsenlig undervisningsskyldighet.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av skolledarskap och förebyggande elevvårdsarbete, ett positivt ledarskap, insikt i personalledning, pedagogiskt utvecklingsarbete, läroplanen och skolans webbverktyg och utvecklingsarbete på kommunal och/eller nationell nivå

Behörighet som föreskrivs i lagstiftningen (Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986).

Lönen fastställs enligt UKTA.

Godtagbart intyg över den valdas hälsotillstånd samt straffregisterutdrag (504/2002) bör uppvisas innan tjänsten tillträds. Prövotid sex månader tillämpas.

Skicka din ansökan senast 13.2.2023 före kl. 15 via Sök nu länken.


Tilläggsuppgifter ger rektor Johannes Nygren, 040 489 9548.

Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/fostran-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/
https://www.porvoo.fi/sv/fostran-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/valkommen-till-skolan/grundskolor/lyceiparkens-skola/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger rektor Johannes Nygren, 040 489 9548.

Lär dig mer om oss

Lyceiparkens skola

Borgå är en barnvänlig stad. Vi stöder barnens uppväxt och skapar en enhetlig lärstig från småbarnspedagogiken till andra stadiet.

Vi satsar på elevernas välbefinnande samt på god undervisning. Borgå stad erbjuder goda möjligheter att förverkliga högklassig undervisning i nya och mångsidiga lärmiljöer.

Samarbete är viktigt i vår verksamhetskultur, vi satsar även på arbetsvälmående och utvecklar ledningssätten. Vill du vara med och skapa framtiden? Sök då till Borgå!


Adress: Biskopsgatan 3-7, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat