Skip to main content
test

Ohcejogas lea ohcanláhkai Boarrásiid veahki, Veahkke-ásllat -doaibma.
Doaibma devdojuvvo 1.1.2023 rájes fásta.

Váldobargobáikin ruoktobálvalus Ohcejohka-Njuorggán guovlu. Veahkke-ásllaha bargguide gullá ee. boarrásiid ja mielladearvvasvuođaveajuiduvviid ruovttus ássama doarjun. Bargun lea ee. árgabeaibargguin veahkeheapmi, muorra-, muohta- ja šilljobarggut ja smávva divvunbarggut áššehasaid ruovttuin Ohcejohka-Njuorggán guovllus. Barggu dikšun gáibida ovttasbarganmáhtu, empáhtalašvuođa ja luhtolašvuođa.

Sávvat ahte olbmos, guhte doibmii válljejuvvo, lea sosiála- dahje dearvvasvuođasuorggi dutkkus. Jos gelbbolaš ohccit váilot, sáhttá bargui válljet dasa heivvolaš olbmo. Ohccis gáibiduvvo davvisámegiela máhttu. Iežas biila lea vealtameahttun.

Bálká- ja bargoeavttut mearrašuvvet Sode- soahpamuša ja skuvlejumi mielde. Ohcejoga gielda máksá sámegiela máhtus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš máhtus 125 €/mb ja čálalaš ja njálmmálaš máhtus 150 €/mb.
Doaimmas lea njealji mánotbaji geahččalanáigi. Doibmii válljejuvvon olmmoš galgá ovdanbuktit dohkkehahtti doaktárduođaštusa ovdal doaimma vuostáváldima. Dasa lassin válljejuvvon olbmos berre leat fámus njoammudávdalága (1227/2016) 48§:s oaivvilduvvon boahkohansuodji.

Lassedieđuid addá dikšunbarggu hoavda Päivi Kontio, tel. 040-181 0280 dahje šleađgapoasttain ovdanamma.goargu at utsjoki.fi.

Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet 19.10.2022 diibmu 15.00 rádjai: https://www.kuntarekry.fi bokte. Juos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, PL 41, 99981 Ohcejohka. Merke konfaluhttii: auttaja-aslak Utsjoki. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.

---

Utsjoella on haettavana Vanhusten avustaja, Auttaja-aslak -toimi .
Toimi täytetään 1.1.2023 alkaen vakinaisesti.

Ensisijainen sijoituspaikka kotipalvelu Utsjoki-Nuorgam alue. Auttaja-aslakin työtehtäviin kuuluvat mm. vanhusväestön ja mielenterveyskuntoutujien kotona asumisen tukeminen. Työtehtäviä ovat mm arkipäivän askareissa avustaminen, puu-, lumi- ja pihatyöt, pienet korjaustyöt. Työskentely tapahtuu asiakkaiden kodeissa Utsjoki-Nuorgam alueella. Tehtävän hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, empaattisuutta ja luottamuksellisuutta.

Toimeen valittavalta toivotaan sosiaali- tai terveysalan tutkintoa. Pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan valita siihen soveltuva henkilö. Hakijalta edellytetään pohjoissaamenkielen taitoa. Oma auto on välttämätön.

Palkkaus- ja työehdot määräytyvät Sote- sopimuksen sekä henkilön koulutuksen mukaan. Utsjoen kunta maksaa saamenkielentaidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 125€/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.
Toimessa on neljän kuukauden koeaika. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja antaa hoitotyön johtaja Päivi Kontio, puh. 040-181 0280 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi at utsjoki.fi.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 19.10.2022 klo 15.00 mennessä: https://www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä: auttaja-aslak Utsjoki. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Dikšunbarggu hoavda Päivi Kontio, tel. 040-181 0280 dahje šleađgapoasttain ovdanamma.goargu at utsjoki.fi. /
Hoitotyön johtaja Päivi Kontio, puh. 040-181 0280 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi at utsjoki.fi. .

Lisätietoja

Utsjoen kunta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Ohcejohka-Njuorggán guovlu/ Utsjoki-Nuorgam toimia, 99980 Utsjoki

Sinulle suositellut työpaikat