Skip to main content
test
Brandinspektör, Förebyggande av olyckor - Turun kaupunki

Egentliga Finlands regionala räddningsverk är en utvecklingsvänlig, riksomfattande vägvisare i branschen och producerar räddnings-, säkerhets- och akutsjukvårdstjänster av hög kvalitet i alla landskapets 27 kommuner.

Egentliga Finlands regionala räddningsverk tillsvidareanställer en brandinspektör (vakans nr 100328) till serviceenheten för förebyggande av olyckor till serviceområdet för riskhantering.

Behörighetskrav för tjänsten är en lämplig högskoleexamen eller en tidigare byggmästarexamen, kännedom om räddningsväsendet och minst ett B-körkort.

Vi värdesätter också goda kunskaper i svenska.

I arbetet som brandinspektör får du bland annat bedöma tillsynsobjekts säkerhetskultur, övervaka byggnaders brandsäkerhet, verkställa kemikalielagstiftningens tillsynsskyldigheter, utföra styrnings-, utlåtande- och rådgivningsuppgifter samt genomföra säkerhetskommunikation på olika sätt. Arbetet är mycket självständigt och varierande. En lämplig grundutbildning för brandinspektörsarbetet är till exempel tradenomexamen inom säkerhetsbranschen eller befälsexamen vid räddningsinstitut.

Den som valts ska innan han eller hon tillträder tjänsten visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ge sitt samtycke till att en säkerhetsutredning inhämtas, i vilken den sökande skall visa sig lämplig för tjänsten.

Verksamhetsstället för tjänsten som brandinspektör finns i Egentliga Finlands räddningsverks lokaler i landskapet Egentliga Finland.

I anställningsförhållandet följs den tekniska sektorns avtalsvillkor och arbetstiden är allmän arbetstid (38,25 h/vecka). Distansarbete är möjligt om man kommer överens om det separat och följer arbetsgivarens gällande anvisningar om distansarbete. Tjänstens uppgiftsrelaterade lön är 2 678,31 €/mån.

Tjänsten inleds tidigast 1.12.2022 eller enligt överenskommelse och omfattar en prövotid på 6 månader.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information fås av riskhanteringschef Petri Tassila, tel. 050 433 0253
Inlämnande av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt under Sök anställning. Förutom elektroniskt kan du innan ansökningstiden går ut skicka ansökan per post till adressen Egentliga Finlands räddningsverk, Eriksgatan 35, 20100 Åbo

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Egentliga Finlands regionala räddningsverk, Serviceområdet för riskhantering, Förebyggande av olyckor

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Eerikinkatu 35, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat