Brandman - Porvoon kaupunki

Räddningsverket i Östra Nyland söker en brandman till ordinarie tjänst från 1.12.2020. Tjänsterna förläggs i första hand till betjäningsenheten i Borgå.

Av den som väljs till tjänsten krävs behörighet för manskapstjänsteinnehavare enligt 6 § i statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011), behörighet för rökdykning som krävs av den operativa personalen, språkkunskaper enligt språkstadgan för Borgå stads tjänste- och befattningshavare samt BC-körkort.

Vi värdesätter ett aktivt arbetssätt, mångsidigt kunnande och god social kompetens.

Arbetstiden är enligt ett tillstånd till undantag 42 h/vecka.

Den sökande som blir vald ska ge sitt samtycke till ett narkotikatest.

Den som väljs bör visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt resultatet av narkotikatestet innan tjänsten tillträds. En prövotid på sex (6) månader tillämpas. Sökanden ska ge sitt samtycke till att en personsäkerhetsutredning görs.

Skicka din ansökan senast 30.10.2020 kl. 15.00 via länken Sök nu!

Läs mer

http://www.iupl.fi/

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ger räddningschef Mika Kynsijärvi, tfn 020 1111 400

Räddningsverket i Östra Nyland
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Savuton työpaikka Borgå stad - Unicef lapsiystävällinen kunta