Skip to main content
test
Brandman - Kokkolan kaupunki

Bli en av oss - vi söker en brandman till Jakobstad!

Till den stadigvarande brandmannatjänsten hör mångsidiga arbetsuppgifter inom hela räddningsområdet, till exempel deltagande av alarmuppdrag, service- och underhåll av utrustning samt säkerhetskommunikation. Tjänst ens tillsätts från och med 12.9.2022 eller enligt överenskommelse. Tjänsteutövningen ska påbörjas senast den 1.12.2022. Tjänstens första placeringsplats är Jakobstad, dessutom när du jobbar på regionala räddningsverket, du jobbar för hela region.

Behörighetskrav:
Behörighetskraven för tjänsten är manskapsexamen enligt de behörighetskrav som statsrådet givit i förordningen om räddningsväsendet 6 §.

Hälsotillståndskrav:
Den som väljs till tjänsten ska ett hälsotillstånd och verksamhetsförmåga för krävande uppdrag enligt inrikesministeriets anvisning om hur man ska bedöma och utveckla räddningspersonalens verksamhetsförmåga. Den sökande skall visa upp ett intyg över hälsotillståndet vid begäran under ansökningsprosessen. Verksamhetsförmågan konstateras på ett skilt ordnat testtillfälle. Alternativt godkänns testerna gjorda vid Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk eller vid ett annat räddningsverk under det senaste året.

Språkkunskapskrav:
Brandmannen arbetar på ett tvåspråkigt område, så vi förutsätter tillräckliga kunskaper både skriftligt och muntligt i båda inhemska språken. Språkförmågan konstateras vid intervjun.

Körkortskrav:
Den som väljs till tjänsten ska ha körkort av minst klass BC. Körrättigheten ska vara giltig under tjänsteutövningen

Som merit räknas:
Vi ser det som en merit att ha tidigare erfarenhet av manskaps-, skolnings- och säkerhetskommunikationsuppgifter inom räddningsväsendet, samt goda sociala interaktionskunskaper och tilläggsutbildning och fortbildning inom räddningsbranschen. Som en merit ses också det att man enligt Firefit-testningssystemet har högre nivå än medeltalet av den egna åldersklassen och kompetens som vattendykare på nivå.

Villkor:
Valet är villkorligt tills den valda har visat upp för arbetet godkända läkarintyg och intyg på godkänt drogtest och ge sitt samtycke till att en säkerhetsutredning inhämtas, enligt vilken den valda visar sig vara lämplig för tjänsten. Den valda personen ska uppvisa ett officiellt identitetsbevis (pass eller identitetskort) som ska vara giltigt under tjänsteförhållandet. Den som väljs till tjänsten förbinder sig att delta i av arbetsgivaren organiserade tester där man mäter arbetsförmågan. Vid valet gäller en sex månaders prövotid.

Lön och arbetstid:
Arbetstiden för tjänsten som brandman omfattar på basis av undantagstillstånd 42 timmar/vecka. Uppgiftsrelaterad lön är 2162,53 €. Lönen består också andra delar enligt avtalet för tekniska sektorn i kommunerna.

Läs mer

https://kokkola.navigo.fi/aluepelastuslaitos

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tillläggsinformation om tjänsten 11.7-5.8.2022 brandmästare Niina Kontio (tfn. 040 489 2254 eller e-post niina.kontio@pelastustoimi.fi) och 8-12.8.2022 stationsmästareTom Wallsten (tfn. 040 489 2250 eller e-post: tom.wallsten@pelastustoimi.fi)

Lär dig mer om oss

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

Räddningsområdet består av 11 kommuner. Som värdkommun för räddningsväsendet fungerar Karleby stad.

Räddningsverkets personal består av 112 tjänste- eller befattningsinnehavare i huvudsyssla samt av ca 480 frivilliga avtalsbrandkårister.


Adress: Ahlströmsgatan 60, 68600 Pietarsaari
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat