Brandmästare - Porvoon kaupunki

Räddningsverket i Östra Nyland söker en brandmästare till en ordinare tjänst från 15.12.2020. Tjänstens primära placeringsort är Borgå serviceenhet.

Behörighetskraven för tjänsten är behörighet enligt 6 § 3 punkten i förordningen om räddningsväsendet (407/2011), tillräcklig erfarenhet av ledning av räddningsverksamhet, språkkunskaper enligt språkstadgan för Borgå stads tjänste- och befattningshavare samt BC-körkort.

Den regelbundna arbetstiden baserar sig på 40 timmars veckoarbetstid enligt ett tillstånd till undantag med stöd av arbetstidslagen (605/1996) med ett års utjämningsperiod. Lönen fastställs enligt det gällande kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

Brandmästarens uppgifter omfattar att fungera som jourhavande brandmästare (P31) och att sköta sitt ansvarsområde, om vilket överenskoms separat.
Vi uppskattar aktiv arbetsattityd, mångsidiga kunskaper och bra förmåga till växelverkan.

Framgång i uppgiften förutsätter goda ICT-kunskaper, förmåga till självständigt arbete och en positiv attityd till utveckling.

Den sökande som blir vald ska ge sitt samtycke till ett drogtest.

Den som väljs ska innan tjänsten tas emot visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett intyg över drogtest. Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den sökande ska ge sitt samtycke till en personsäkerhetsutredning.

Skicka din ansökan senast 30.10.2020 kl. 15 via Sök nu- länken.

Läs mer

http://www.iupl.fi/

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ger räddningschef Mika Kynsijärvi, tfn 020 1111 400, mika.kynsijarvi@porvoo.fi.

Räddningsverket i Östra Nyland
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!

Borgå stad - Savuton työpaikka Borgå stad - Unicef lapsiystävällinen kunta