Brandmästare - Vaasan kaupunki

Österbottens räddningsverk söker en brandmästare.

OBS! Denna rekrytering görs anonymt. Det innebär att från ansökan avlägsnas sökandens namn, ålder, modersmål och kön. Du fyller väl omsorgsfullt i punkterna om examen, språkkunskaper och arbetserfarenhet, eftersom de som ska intervjuas väljs utifrån dessa uppgifter. Du observerar väl när du skriver fri text i ansökan att också den följer principerna om anonymitet. Förmannen väljer de personer som ska intervjuas bland de anonyma ansökningarna. Efter det framskrider rekryteringen normalt.

För att främja lika behandling gynnar Vasa stad anonym rekrytering. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkeskunnande samt arbetserfarenhet.

I Finland finns 22 räddningsverk, som dygnet runt, 24/7/365, producerar säkerhetstjänster över hela Finland. Österbottens räddningsverk fungerar på västkusten på 12 kommuners område, med Vasa stad som värdkommun. Tjänsterna på området produceras på de bägge inhemska språken.

Inom räddningsverket arbetar ca 200 heltidsarbetande arbetstagare, varav ca 100 inom räddningsväsendets lagstadgade uppgifter och 100 inom förstavårdens uppgifter, där räddningsverket fungerar som producent av tjänsten medan sjukvårdsdistriktet är den ansvariga arrangören.

Mer uppgifter om Österbottens räddningsverk och dess verksamhet hittar du på internet under adressen: https://www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi/svenska/

Brandmästarens arbete består av mångsidiga uppgifter inom räddningsverkets område. Utöver det operativa ledningsarbetet innehåller uppgiften till branschen hörande planerings-, myndighetstillsyns och utvecklingsarbete. Arbetet görs i samarbete med den övriga personalen samt med andra myndigheter, områdets samfund och invånare. Österbottens räddningsverk erbjuder en intressant arbetsmiljö och en möjlighet att få vara med och skapa trygghet i ett föränderligt samhälle.

Den behörighet som krävs av befäl enligt 6 §, i statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011).

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska och svenska språken (språkintyg).

Vi förutsätter:
- tillräckligt gott hälsotillstånd och handlingsförmåga till uppgifterna
- minst B-klass körkort
- kunskaper inom ICT:s och räddningsväsendets alarm- och ledningssystemen
- den som väljs till tjänsten har vid behov skyldighet att deltaga i beredskapsverksamhet

Av den till tjänsten valda förutsätts att denne ger sitt medgivande till att den säkerhetsutredning som krävs för tjänsten kan göras under prövotiden.

Vi värdesätter datorutbilding, intresse för upprätthållande av kommunikations-, alarm- och ledningssystem och utveckling av verksamheter som ansluter sig till dessa, samarbetsförmåga och ledarerfarenhet

Vi erbjuder de valda en möjlighet att vidareutveckla sitt kunnande och vara med om att utveckla verksamhetsområdet för den räddningsverkets verksamheten, såväl regionalt som nationellt.

Lön: Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.
Den uppgiftsbaserade lönen är 3306 €/ mån.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 44-45.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Räddningschef Krister Fogelberg tfn. 040 8348 448

Österbottens räddningsverk
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.