Byggchef, Kyrkslätts vatten - Kirkkonummen kunta

Vi söker en byggchef

Affärsverket Kyrkslätts vatten är ett medelstort vattenförsörjningsverk. Vi ansvarar för vår kommuns vattenproduktion, vattendistribution och avloppsystem. Kyrkslätts vatten söker nu en byggchef för ett helt nytt permanent tjänsteförhållande och mångsidiga arbetsuppgifter. I och med en organisationsförändring är byggherreingenjören och GIS-ingenjören underställda byggchefen. Byggchefen är ledamot i Direktionen för Affärsverket Kyrkslätts vatten.

Som byggchef ansvarar du för att göra upp Kyrkslätts vattens investeringsprogram, uppföljning av investeringarna och rapportering till affärsverkets direktör. I ditt arbete styr du vattenförsörjningens allmänna planering och koordinerar Kyrkslätts vattens intressegruppssamarbete tillsammans med planläggningen samt med planeringen och byggandet av kommunaltekniken. Till uppgiftsbeskrivningen hör också att leda en del av uppgörandet och byggandet av vattenförsörjningens byggnadsplaner i samarbete med byggherreingenjören. Arbetsuppgifternas huvudvikt ligger på nätverksbyggande, men uppgifterna kan bland annat inkludera saneringsprojekt för anläggningar. Som byggchef ansvarar du för Kyrkslätts vattens geoinformationsmaterial och leder GIS-ingenjören i uppgörandet av riktlinjer för materialutvecklingen.

Förutsättningar för att byggchefens arbete ska löpa framgångsrikt

Behörighetsvillkor är yrkeshögskoleexamen eller tidigare ingenjörsexamen eller för uppgiften lämplig examen på institutsnivå (t.ex. vatten-, byggnads-, miljö- eller samhällsteknik) samt minst tre års arbetserfarenhet av vattenförsörjnings- eller markbyggnadsbranschen. Tidigare erfarenhet av planering eller byggande räknas som en merit, likaså kunnande om offentliga upphandlingar. På grund av arbetets tidvis snabba tempo uppskattar vi initiativkraft samt god interaktions- och samarbetsförmåga i anslutning till arbete i team och med kunder. Till arbetsuppgiften hör deltagande i arbetsledningens beredskapstjänstgöring. Skötsel av arbetet förutsätter användning av egen bil och finskt medborgarskap. Vi låter göra en säkerhetsutredning av personens som väljs.

Varför Kyrkslätts vatten?

Kyrkslätt är en växande och nyskapande tvåspråkig kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Vi ger dig en bra inskolning i dina arbetsuppgifter och du får vara med om att utveckla arbetsuppgifterna som hör till den nya tjänsten. Du kommer att få ditt teams och din chefs fulla stöd. Vi vill att du utvecklar och utvecklas, och därför uppmuntrar vi till att delta i tilläggsutbildning som stöder uppgiften.

Lönen bestäms enligt avtalet för tekniska sektorn och är 3 650-4 500 €/månad, beroende på arbetserfarenhet och summan för individuellt tillägg. Arbetstiden är byråarbetstid. I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Ansökningarna till den lediganslagna tjänsten ska sändas elektroniskt senast fredag 6.8.2021 kl. 12.00 till adressen: www.kuntarekry.fi jobbnyckel 368478. De planerade intervjudatumen är 10.8, 11.8 och 12.8.

Läs mer

https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-vatten

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ges av direktören för Affärsverket Kyrkslätts vatten Antti Levänen, tfn 040 504 8457, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Lär dig mer om oss

SAMHÄLLSTEKNISKA SEKTORN, Kyrkslätts vatten

Affärsverket Kyrkslätts vatten är ett medelstort vattenförsörjningsverk med ett team på 19 personer som ansvarar för vattenproduktion, vattendistribution och avloppsystem. Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.


Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat