Skip to main content
test
Bygglovsarkitekt - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en kundserviceinriktad bygglovsarkitekt för ett ordinarie tjänsteförhållande vid byggnadstillsynens sakkunnigteam från och med 1.10.2022 eller enligt överenskommelse.

Byggnadstillsynen ger anvisningar och råd till byggare, behandlar de lov som behövs för byggande, förrättar syner som sammanhänger med loven, svarar för övervakningen av den bebyggda miljön samt sköter arkiv- och informationstjänsten för byggandet.

Byggnadstillsynen har 12 anställda. Arbetet fördelas mellan beredning av lov för byggande, syneförrättningar och handledande arbete. Antalet lovansökningar är på årsnivå cirka 700 st.

I uppdraget som bygglovsarkitekt bereder du bygglov, åtgärds- och rivningstillstånd för beslut och styr samt ger råd till kunder i lov- och tillståndsärenden som anknyter till byggande samt i frågor som anknyter till den byggda miljön.

Behörighetsvillkor är byggnadsarkitektexamen, arkitektexamen, byggingenjörsexamen eller diplomingenjörsexamen inom byggnadssektorn. Vi förutsätter goda färdigheter i informationsteknik samt samarbetsförmåga.

Vi förutsätter kunnande också i det andra inhemska språket. Vi värdesätter kunskaper i det andra inhemska språket.

Vi värdesätter arbetserfarenhet av byggnadsplanering eller erfarenhet i övrigt med anknytning till byggprocesser. Vi värdesätter också kundbetjäningsfärdigheter samt ett konstruktivt och utvecklande grepp om arbetet.

Vi erbjuder en arbetsplats med intressanta uppgifter, där du får lära dig, utveckla dig och påverka. Vidare erbjuder vi som anställningsförmåner bl.a. epassets kultur- och idrottsförmån.

Lön i enlighet med kommunernas tekniska tjänstekollektivavtal.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 34-35.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Blev du intresserad av uppgiften?

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bygglovsarkitekt Juha Jääskeläinen, tfn 040 675 0109 eller från och med 8.8.2022 byggnadsinspektör Paula Frank, tfn 040 132 6082

Lär dig mer om oss

Byggnadstillsynen

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Hos oss arbetar cirka 3500 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat