Byggmästare - Loviisan kaupunki

Lovisa stads central för näringsliv och infrastruktur söker en

BYGGMÄSTARE

Arbetsbeskrivning:
Byggmästaren arbetar i underhållsteamet i samarbete med markbyggmästaren. Byggmästaren arbetar på infrastrukturavdelningen. Uppgifterna består huvudsakligen av byggande och byggherreverksamhet i egen regi inom anläggningsarbeten och övervakning av byggande inom hela uppgiftsområdet. Byggmästaren deltar också i vinterunderhållets väderjour.

Behörighetskrav:
Behörighetskravet för uppgiften är lämplig utbildning på minst byggmästarnivå och praktisk förtrogenhet med branschens uppgifter. Uppgiften kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i det andra inhemska språket och tillräckliga färdigheter i det ena inhemska språket. Av den sökanden krävs personbilskörkort och möjlighet att använda egen bil.

Uppgiften förutsätter flexibilitet, effektivitet, god motivation, företagsamhet och samarbetsförmåga. Uppgiften innehåller också självständigt arbete. Det viktigaste är en positiv inställning och vilja att lära sig då den anställda blir inskolad i uppgifter och det arrangeras vid behov handledning i användning av program.

Arbetstiden är 38,75 timmar per vecka och under vinterperioden har byggmästaren väderjour en vecka i sträck cirka var fjärde vecka.

Vid tillsättandet av ordinarie uppgifter tillämpas en prövotid på fyra månader. Den som väljs till uppgiften ska innan hen tar emot uppgiften uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönesättningen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal, TS.

Skriftliga ansökningar med meritförteckningar ska skickas senast 25.1.2020 kl. 15.00 per e-post till adressen tekninen@loviisa.fi eller via Kommunrekry www.kuntarekry.fi.

Lovisa 8.1.2020

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar besvaras av infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550.

Lovisa stad
Adress: Loviisa, 07900 Loviisa

Lovisa är en tvåspråkig kuststad med cirka 15 000 invånare. Vår stad har maritim boendeidyll, ett kulturhistoriskt centrum, livskraftiga företag, arbetsplatser, byar och naturens lugn. Kulturtraditionen i Lovisa är både en attraktivitetsfaktor och förstärkare av vår identitet. Vi erbjuder goda tjänster på två språk. Det barnvänliga Lovisa har ett täckande skolnät med byskolor och kultur- och fritidsverksamheten är mångsidig.