Byggnadsinspektör - Porvoon kaupunki

Borgå stad är en växande tvåspråkig kuststad med 50 000 invånare där man bygger aktivt och mångsidigt. Byggnadstillsynen spelar en stark roll i att skapa en trivsam byggd miljö i staden.

Nu söker vi en byggnadsinspektör till ordinarie tjänst till vår kompetenta enhet med 11 anställda från 1.3.2021 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter och en möjlighet att delta i skapandet av en fungerande, trygg och trivsam livsmiljö. Byggnadstillsynen ger handledning och råd i byggandet och fattar lov- och tillståndsbeslut. Byggnads- och miljönämnden är byggnadstillsynsmyndigheten i Borgå stad.

Som byggnadsinspektör omfattar dina uppgifter att inom ditt eget ansvarsområde svara för behandling av bygglov och åtgärdstillstånd för byggande och övriga åtgärder, att styra byggandet, att ge råd till kunderna, att godkänna arbetsledare samt att förrätta syner. Du underhåller också den byggda miljön inom ditt ansvarsområde.

Behörighetsvillkoren för tjänsten som byggnadsinspektör är behörighet enligt 4 § i markanvändnings- och byggförordningen, dvs. lämplig högskoleexamen inom byggnadsbranschen, eller behörighet enligt övergångsbestämmelsen i 108 § i markanvändnings- och byggförordningen.

Utöver behörighetsvillkoren förutsätter vi
- goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena samt muntliga kunskaper i det andra inhemska språket
- körkort för personbil.

Vi värdesätter och räknar som merit:
- god samarbets- och kundbetjäningsförmåga
- erfarenhet av byggnadstillsyn, byggplanering eller byggprojekt
- förmåga att arbeta självständigt
- erfarenhet av dataprogram för byggnadstillsyn (Lupapiste, Sitowises Louhi).

Innan valet fastställs bör den som väljs till arbetet visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 månader.

Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

Skicka din ansökan senast 12.2.2021 klockan 12 via länken Sök nu.

Läs mer

https://www.borga.fi/byggande

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ger byggnadstillsynschef Miia Hento, miia.hento@borga.fi, tfn 040 182 3894.

Byggnadstillsynen
Adress: Krämaretorget A, III våning, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Savuton työpaikka