Byggnadsplanerare - Vaasan kaupunki

Vasa Hussektor söker en byggnadsplanerare för husbyggnadsprojekt.

Vasa Hussektor svarar för genomförandet av Vasa stads husbyggnadsinvesteringar och renoveringar. Största delen av byggnaderna är skolor och daghem samt verksamhetslokaler inom social- och hälsovårdssektorn.

Till byggnadsplanerarens befattningsbeskrivning hör att utarbeta byggnadsplaner och reda ut alternativa lösningar för olika lokalomvandlingsobjekt. Du deltar i egenskap av sakkunnig i behovsutrednings-, projektplanerings- och byggnadsplaneringsgrupper för separata investeringsprojekt som hjälp för projektchefen.

I ditt arbete kan du påverka användningen av stadens lokalbestånd och utveckla arbetsprocesserna. Du är en del av ett sakkunnigteam inom byggsektorn med cirka 20 personer.

Behörighetsvillkor är att du till utbildningen är ingenjör inom huskonstruktions, byggnadsarkitekt eller arkitekt.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska.
Vi värdesätter kunskaper i svenska.

Vi förutsätter praktisk erfarenhet av planeringsuppgifter gällande husbyggnadsobjekt.

Vi värdesätter att du är innovativ och målmedveten till din natur. Du tycker om att arbeta med olika intressentgrupper och har goda interaktionsfärdigheter. Du förhåller dig positivt till utvecklingsarbete och klarar av att arbeta självständigt men också att samarbeta.

Utöver mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter erbjuder vi dig en möjlighet att vidareutveckla ditt kunnande i en utmanande verksamhetsmiljö tillsammans med de andra sakkunniga.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Lokalitetesdirektör Tapio Ollikainen, tfn. 0400 665090
tapio.ollikainen(at)vaasa.fi

Hussektor
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Då du går på gatan, öppnar vattenkranen eller andas in ren luft, använder du den service som tekniska sektorn erbjuder och utnyttjar miljön som vi övervakar. Våra experter har hand om Vasas tekniska struktur och service. Vi betjänar bland annat i fastighets-, mätnings-, planläggnings-, gatu- och grönområdesärenden.

Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat