Byråarkitekt - Pietarsaaren kaupunki

Byråarkitekt - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad ledigförklarar en tjänst som byråarkitekt på planläggningsavdelningen vid Centralen för tekniska tjänster.

Till byråarkitektens arbetsuppgifter hör stadsplanering, utarbeta detaljplaner, bereda utlåtanden och undantagslov samt att delta i byggnadstillsynsbyråns granskning av ritningar.

Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högskoleexamen. Språkkravet är god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.

Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Den som väljs till tjänsten bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg innan prövotidens utgång. Prövotiden är sex månader.

t.f. stadsplanearkitekt Sören Öhberg tel. 0447851633 och tekniska direktören Rune Hagström tel. 0447851463.

Jakobstad, Tekniska tjänster, Planläggningsavdelningen
Osoite: Strengbergsgatan 1, Jakobstad

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö.

Tutustu työnantajaan