Skip to main content
test
Chef för kost- och rengöringsservice (113001) - Kauniaisten kaupunki

Vi söker nu en chef för kost- och rengöringsservice, som ska leda kosthålls- och rengöringsservicen och verka som sakkunnig inom enheten.

Till uppgifter hör, förutom operativ ledning av resultatområdet, att sköta kundrelationerna, uppgöra budget samt följa upp ekonomin, konkurrensutsätta anskaffningarna och ha hand om upphandlingsavtalen samt planera och utveckla processerna för produktionen.

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högskoleexamen, förtrogenhet med utveckling av kost- och rengöringsservice samt i praktiken visad erfarenhet av chefsarbete. Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.

För att framgångsrikt kunna sköta uppgiften förutsätts god interaktions- och samarbetsförmåga samt kännedom om branschtypiska produktionsprocesser och styrprogram. Av sökanden förväntas en kundorienterad förmåga att utveckla kost- och rengöringsservice samt erfarenhet av offentlig upphandling.

Vi tillämpar en prövotid på sex månader.

Läs mer

http://www.grankulla.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ges av chefen för kost- och rengöringsservice Anja Hankala, tfn. 050 516 1446, under tiden 24.11.-1.12.2022.

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, Allmänna förvaltningen

Grankulla är en trivsam tvåspråkig villastad i huvudstadsregionen med utmärkta trafikförbindelser. Stadens kosthålls- och renhållningsenhet tillhandahåller kostservice (ca 2700 portioner dagligen) för bl.a. stadens skolor och daghem samt sköter städningen av 25 byggnader. Personalen uppgår till ca 50 personer.


Adress: Grankullavägen 10, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat