Skip to main content
test

Vi söker daghemsbiträden till flera olika svenskspråkiga daghem. Daghemsbiträdes uppgift är att hålla utrymmena snygga och i ordning. Till uppgifterna hör bland annat att hänga barnens våta utekläder på tork, torka matborden och sopa golven efter maten, bädda sängar, sköta tvätten samt att hjälpa till i barngruppen.
Du kommer bra överens med barn och vuxna. Du samarbetar bra och utför självständigt dina arbetsuppgifter. Kunskaper i svenska är inte ett krav, men du vill gärna lära dig.

Även möjlighet till deltidsarbete.

Arbetsplats och adress: Vindängens daghem och förskola
Arbetstid: 38 h 15 min / vecka
Jobbet är för viss tid 25.9.2023-31.12.2023

Behörighetskrav:
För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).
Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter flexibilitet och positiv attityd.

We are looking for daycare attendants for Swedish speaking daycare centers in different parts of Espoo. A daycare attendants task is to keep places neat and tidy. The tasks include hanging the children's wet outdoor clothes to dry, wiping the dining tables and sweeping the floors after the meals, making beds, doing laundry and helping out with the children.
We expect you to get along well with children and adults. You work well together and carry out your tasks independently. You don't have to know Swedish, but you have the will to learn.

It is possible to work part time.

Workingplace: Vindängens daghem och förskola
Workingtime: 38 h 15 min / week
Contract under: KVTES (Municipal Collective Labor Agreement)
The positions are starting September 25th 2023 and lasts until December 31st 2023.

Required qualifications: Applicable degree or other appropriate qualification.

The chosen candidate must present a criminal record extract according to 6 § 2 mom. in the criminal records act (770/1993).
The Communicable Diseases Act obliges to investigate the risk of tuberculosis infection in employees of the social and health care sector and in those who work with children under school age.

We value flexibility and a positive attitude.

As an employee of the City of Espoo, you get to build society from a front-row seat - and each of your working days has a meaning. We also offer our employees many benefits https://www.espoo.fi/en/working-life/working-espoo/staff-benefits


Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/vindangens-daghem-och-forskola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
Ledare inom småbarnspedagogik
Merita Kuukka
merita.kuukka@espoo.fi
0406365005

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Daghem, Vindängens daghem och förskola

Esbo är hemstad för ca 280 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!


Adress: Vindgränden 8 B, 02100 Espoo
Esbo stad - Savuton työpaikka Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat