Skip to main content
test
Daghemsföreståndare - Kauniaisten kaupunki

Vi anställer en ledare för den småbarnspedagogiska enheten Kasabergets daghem från och med 1.9.2022 eller enligt överenskommelse. Som ledare bär du ett helhetsansvar för den småbarnspedagogiska enhetens verksamhet, kvalitet, ekonomi och utveckling. Enheten är byggd 2012 och i gott skick. Enheten har sju grupputrymmen, varav du under första verksamhetsåret basar för fyra. I ett senare skede finns möjlighet till tilläggsuppgifter enligt intresse och kapacitet.

Enligt lagen om småbarnspedagogik 540/2018: Behörighetsvillkoren för uppgiften som föreståndare som ansvarar för verksamheten vid ett daghem är behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26 eller 27 § och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga. Även tidigare motsvarande behörighet beaktas.

Vi värdesätter erfarenhet av motsvarande uppgifter, goda samsamarbetsfärdigheter, kunskaper i båda inhemska språken

Läs mer

https://www.kauniainen.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/enheter-for-smabarnspedagogik/kommunal-smabarnspedagogik/kasabergets-daghem/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

chefen för småbarnspedagogik Annika Hiitola,
annika.hiitola@kauniainen.fi
050 341 6269 (nås fram till 23.6. och från 1.8.)

Lär dig mer om oss

Grankulla stad, Bildningssektorn, Småbarnspedagogik

Grankulla är en aktiv, tvåspråkig och levnadsglad stad med drygt 10 000 invånare. Här är avstånden korta och samhörigheten stark, och många av invånarna kallar sin hemstad för en by. Enligt undersökningar bor Finlands nöjdaste invånare i Grankulla. I villastaden är det alltid nära till naturen och vi främjar en ekologiskt hållbar utveckling i all verksamhet.

Vi cirka 700 personer som jobbar i Grani vill gärna ha dig med i vår arbetsgemenskap. Vi erbjuder dig en flexibel och lärvänlig arbetsmiljö där du uppmuntras att experimentera, utvärdera och lära dig nytt. Tillsammans garanterar vi att kvaliteten på stadens service är hög även i framtiden.

Som arbetsgivare understöder vi distansarbete i de uppgifter där det är möjligt. Som arbetstagare får du utnyttja mångsidiga personalförmåner inom till exempel motion, kultur och välmående. Du kan dessutom skaffa en tjänstecykel.

Välkommen i vårt Graniteam!


Adress: Stenbergsvägen 28, 02700 Kauniainen
Grankulla stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat