Skip to main content
test
Daghemsföreståndare / Enhetschef - Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Svenska småbarnspedagogiken i Åbo söker en entusiastisk och framtidsinriktad enhetschef till Cygnaeus daghem och förskola för ordinarie anställning.

Vi har en fin gemenskap som hjälps åt i vått och torrt och vi ser framemot att förstärka vårt team med en positiv, utvecklingsinriktad person som har kunskap och erfarenhet av den småbarnspedagogiska verksamheten. Utöver kollegor och organisationens stöd, finns det nu även sekreterarstöd i arbetet.

Som enhetschef ansvarar du för den småbarnspedagogiska verksamheten på enheten och som medlem i ledningsteamet utvecklar du hela svenska småbarnspedagogikens verksamhet tillsammans med dina kollegor.

Vi ser att du behöver ha ett brett småbarnspedagogiskt kunnande och erfarenheter av arbetet inom småbarnspedagogiken. Att kunna utföra grunduppgiften och koncentrera sig på den anser vi viktigt. Dessutom är egenskaper som förmågan att organisera, samarbeta och kommunicera uppskattade hos oss. Vi erbjuder dig rikligt med möjligheter till fortbildning och professionell utveckling. Som anställd inom Åbo stad har du tillgång till stadens hälsofrämjande verksamhet (motion och kultur) och det erbjuds även olika förmåner till diverse samarbetspartners.

Enligt de nya behörighetskraven behöver enhetscheferna utöver lärare inom småbarnspedagogik även ha magisters examen inom småbarnspedagogiken. Om du saknar magistersbehörighet kan din ansökan beaktas, men om du sedan blir vald till tjänsten kommer vi att förutsätta att du skaffar dig rätt behörighet. Vi är beredda att hitta lösningar som möjliggör studier i samband med arbetet.

Vi önskar att ni kunde personligen höra av er för att diskutera positionen. Vi ser framemot din ansökan och svarar naturligtvis gärna på dina frågor.

Arbetsavtalet har en prövotid.

Arbetet inleds 2.1.2023 eller enligt överenskommelse. Vi håller intervjuer fortlöpande.

Behörighetsvillkor: behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, minst pedagogie magis-terexamen och tillräcklig ledarskapsförmåga.

Den som anställs ska uppvisa ett av företagshälsovård utfärdat intyg över sin lämplighet för befattningen.

Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tyontekijaksi-varhaiskasvatukseen-tkukov-40-690-22/#section-1088459

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Servicechef Hanna Karlsson,
hanna.karlsson(a)turku.fi, +358401802443
Ansökan inlämnas i första hand elektroniskt. Skriftliga ansökningar kan inlämnas innan ansökningstiden utgår till Förvaltningen för servicehelheten för fostran och undervisning, PB 355, 20101 Åbo.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för fostran och undervisning, Svenskspråkig fostran och undervisning, Svenskspråkig småbarnspedagogik, Cygnaeus daghem och förskola

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Gregorius IX:n tie 12, 20540 Turku

Sinulle suositellut työpaikat