Daghemsföreståndare, västra området - Loviisan kaupunki

Småbarnspedagogiken i Lovisa stad söker en daghemsföreståndare, som ansvarar för det västra områdets kunder och pedagogik inom småbarnspedagogik, från och med 1.2.2020 i tillsvidare tjänsteförhållande.
I småbarnspedagogikens ledarskapsmodell leder du tillsammans med ditt arbetspar flera enheter. Den ena av er ansvarar för områdets personal och ekonomi och den andra för pedagogiken och kundprocesserna. Till dig som daghemsföreståndare med ansvar över kunder och pedagogik hör i huvudsak följande uppgifter: att leda pedagogiken på det egna området, stöda den pedagogiska personalen i ärenden som angår barnen och verksamheten, att bilda barngrupperna samt att göra barnens placeringsbeslut.
Vi önskar att du har ett särskilt intresse för att leda pedagogik. Du har färdigheter i kundarbete och i att leda pedagogik. Utöver det här har du stresstålighet och goda kommunikationsfärdigheter. Du kan organisera, ta beslut och fungera i förändringssituationer. Du förhåller dig positivt till utveckling och har ett ivrigt och inkluderande arbetssätt.
Behörighetsvillkoren (540/2018 övergångsbestämmelsen §73) för ledningsuppgifter inom småbarnspedagogiken är minst behörighet som lärare inom småbarnspedagogik samt tillräcklig erfarenhet av ledarskap. Behärskandet av de båda inhemska språken är nödvändigt.
Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från tillkännagivandet av beslutet om valet.
Den uppgiftsrelaterade månadslönen är 3143,37 euro och vid tillsättandet av uppgiften tillämpas en prövotid på sex månader.
Lämna in din ansökan med bifogade studie- och arbetsintyg via kommunrekry.fi senast 31.12.2019 kl. 12.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Tillägsuppgifter ges av chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132.

Småbarnspedagogiken i Lovisa
Adress: Schäsvägen 3, 07930 Pernaja

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.