Skip to main content
test

KARLEBY - Vi har en bredare horisont.
Karleby är en blomstrande och vidsynt tvåspråkig havsnära stad som till sitt sinne är större än sitt invånartal på 48 000 invånare. Tillsammans lyfter vi fram pärlorna för tillväxt och upplevelse och skapar djärvt möjligheter för dem.

Befattningsbeskrivning
Vi söker en kreativ och utvecklingsinriktad detaljplane- eller generalplanearkitekt till vårt mångprofessionella, diskuterande och innovativa stadsplaneringsteam. Vi erbjuder dig mångsidiga och intressanta expertuppgifter inom planering. Till bakgrund för tjänsten ligger ändringar av befattningsbeskrivningar inom ansvarsområdet Planering.

Behörighetskrav är arkitektexamen från universitet eller högskola eller annan lämplig högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av planeringsarbete.

Till detaljplanearkitektens uppgifter hör allmän styrning av detaljplaner samt en övergripande och ansvarsfull planering av detaljplaneprojekt, projekt- och årsplanering av detaljplaner samt program för uppföljning och verkställande av dem, uppföljning av riksomfattande utvecklingsprojekt och vid behöv deltagande i dem, styrning av uppgörande av kvartersplaner, deltagande i övriga projekt genom att ha hand om en överenskommen deluppgift.

Till generalplanearkitektens uppgifter hör allmän styrning av generalplaner samt en helhetsbetonad och ansvarsfull styrning och planering av andra generella planeprojekt för markanvändning, projekt- och årsplanering av detaljplaner samt program för uppföljning och verkställande av dem, uppföljning av riksomfattande utvecklingsprojekt och vid behöv deltagande i dem, styrning av uppgörande av kvartersplaner samt deltagande i övriga projekt genom att ha hand om en överenskommen deluppgift.

Till dina uppgifter hör betydande och krävande projekt inom planering och utredning av markanvändning, beställning och styrning av konsultarbete, myndighetssamarbete och kundtjänst. Du svarar för programföring och projektstyrning av dina projekt, deltar i styrningen och uppföljningen av stadsstrukturens utveckling, utveckling och underhåll av enhetens verksamhet samt i utarbetandet av planläggningsprogrammet.

Till den valdas uppgifter hör också undersökning av specialfrågor i samarbete med experter, beredning av utlåtanden som anknyter till planläggning, beredning av undantagslov inom det egna kompetensområdet tillsammans med lovinspektören och beredning av beslut samt föredragning efter skild överenskommelse. Till uppgiften hör kundbetjäning samt handledning och styrning som anknyter till den egna uppgiften och expertisen.

Erfarenhet av stadsplanering, arbete inom den offentliga förvaltningen och tillämpning av lagstiftningen inom branschen ses som merit. Vi uppskattar förmåga att planera stora och krävande helheter, förtrogenhet med planeringsprocessen och god projektstyrningsförmåga. Du har utmärkta kunskaper när det gäller växelverkan och samarbete och kan arbeta smidigt med olika intressentgrupper och nätverk samt arbeta lösningsinriktat.

Arbetet kräver att du behärskar programmet AutoCad och Office-programmen. Vi uppskattar förtrogenhet med program inom geodata och kommunregister. Vi förutsätter goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska. Kunskaper i svenska räknas som merit.


I arbetet har du stöd av en gemenskap med inspirerade stadsplanerare som ger dig rum för utveckling. Vi erbjuder dig en möjlighet till ständig kompetensutveckling och fortbildning. Vi tillämpar flextid och det är också möjligt att arbeta delvis på distans. Arbetsgivaren erbjuder anställningsförmåner i form av kultur- och motionsförmån (ePassi), lunchrabatt och en företagshälsovård som upprätthåller arbetsförmågan.

Tjänstebeteckningen fastställs utgående från den valda personens utbildning och specialkompetens. Lönen och de övriga anställningsvillkoren bestäms av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Studie- och arbetsintyg i original tas med till en eventuell intervju. Den som blir vald ska innan hen tillträder befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Arbetet inleds 1.6.2023 eller enligt överenskommelse. En prövotid på sex månader tillämpas.

Ansökan lämnas in i första hand elektroniskt via Kuntarekry senast fredag 31.3.2023 kl. 16.00. Arbetsnyckel: KOK-02-14-23

Läs mer

http://www.karleby.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information ges av stadsplaneringschef Jouni Laitinen, tfn 044 7809 360 och generalplanearkitekt Päivi Cainberg, tfn 044 7809 364. E-post: fornamn.efternamn@kokkola.fi.

Lär dig mer om oss

Planering

Karleby stad och dess koncernbolag sysselsätter sammanlagt ca 2 300 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att stadsinvånarnas vardag är smidig, vi utvecklar stadens service och stärker Karlebys livskraft. Vi värdesätter varandra, håller våra löften och betjänar invånarna så bra som möjligt. Vi skapar en gemensam servicekultur för arbetsgemenskaperna och agerar respektfullt och ansvarsfullt. Välkommen till oss!


Adress: Kauppatori 5, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat