DI-insinööri-, arkkitehti- tai insinööriopiskelija - Rauman kaupunki

RAUMAN KAUPUNGIN TILAPALVELUT HAKEE

DI-insinööriopiskelijaa, arkkitehtiopiskelijaa tai insinööriopiskelijaa
(riippuen valittavan henkilön koulutustaustasta)

Rauman kaupungin tilapalvelut-palvelualue hoitaa kaupungin suorassa omistuksessa olevien talokiinteistöjen ja osakehuoneistojen omistajan rooliin liittyvät tehtävät. Päätehtäviä ovat kokonaisalaltaan n. 270.000 brm2:n ja tilavuudeltaan n. 1.300.000 m3:n rakennuskannan kunnossa- ja ylläpito sekä kaupungin toteuttamien uudis- ja peruskorjaushankkeiden rakennuttaminen.

Rauman kaupungin tilapalveluiden käyttötalouden toimintamenot ovat vuonna 2021 arviolta noin 22 milj.€ ja toimintatulot noin 19,6 milj.€. Rauman kaupungin tilapalveluiden toteutettavaksi suunnittelut tilainvestoinnit ovat vuonna 2021 yhteensä 42,3 milj.€.

Valittavan henkilön työtehtävät pitävät sisällään rakennuttajainsinöörien, arkkitehtien ja kiinteistöpäällikön avustamista tilahallinnan, rakennuttamisen, kunnossapidon ja muissa kuntasektorin kiinteistökantaan liittyvissä tehtävissä.

Tehtävä on suunnattu rakennusalan opiskelijoille (ins. AMK, tekn. yo, arkkitehtiopiskelija) ja työssä edellytetään myös ajokorttia ja mielellään AutoCAD-osaamista. Revit-osaaminen katsotaan eduksi. Harjoittelupaikka soveltuu 1-4 vuoden rakennusalan korkeakouluopiskelijalle, koska tehtävät skaalautuvat ja määrittyvät korkeakouluharjoittelijan alan osaamisen, sekä kokemuksen mukaan.

Työn kesto kesällä 2021 toukokuun alusta elokuun loppuun.

Palkkaus: Sopimuksen mukaan ja tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan.
Lisäksi tehtävään valitulla henkilöllä on mahdollisuus Rauman kesäteekkarikampanjan asuntoetuun: https://www.tippoint.fi/fi/yritykset/rauman-kaupunki

Tietoa Rauman kaupungista: https://www.rauma.fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-raumasta/

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat:
tilapalvelujohtaja Olli-Pekka Kumpula, p. 044 403 3000, sähköposti: etunimi.sukunimi@rauma.fi tai
kiinteistöpäällikkö Lauri Sillanpää, p. 050 529 3030, sähköposti: etunimi.sukunimi@rauma.fi
Hakemuksen jättäminen: Sähköisesti järjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry)

Rauman kaupunki, tekninen toimiala, tilapalvelut
Osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.