Direktör för bildningsväsendet - Kirkkonummen kunta

ANTA UTMANINGEN SOM KYRKSLÄTTS DIREKTÖR FÖR BILDNINGSVÄSENDET

Livskraftiga och växande Kyrkslätts kommun söker en aktiv och entusiastisk direktör för bildningsväsendet till en ordinarie tjänst.

Kyrkslätt är en tvåspråkig bildningskommun till vilken man flyttar för den smidiga vardagens och trygghetens skull och på grund av närheten till naturen. Kyrkslätt är en välkänd föregångare i fråga om användning av digitalisering och teknologi och miljövänlighet. Direktören för bildningsväsendet som vi söker leder sektorn vars tjänster påverkar varje kommuninvånares vardag. Bildnings- och fritidssektorn ordnar tjänster för våra invånare inom småbarnspedagogik, undervisning, utbildning, kultur, ungdomsväsendet samt idrott och fritid.

Direktören för bildningsväsendet är sektordirektör för den ovannämnda bildnings- och fritidssektorn. Hen ansvarar för den övergripande verksamheten och utvecklingen av sitt verksamhetsområde. Direktören för bildningsväsendet är medlem i kommunens ledningsgrupp.

Personen vi söker har stark dokumenterad erfarenhet av ledning inom bildningssektorn och förståelse för kommunalförvaltning samt de regler och bestämmelser som styr den. Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högre vetenskaplig högskoleexamen. Dessutom förutsätts stark kännedom om sektorn i fråga, erfarenhet av att leda sakkunniga, tidigare ledningsgruppsarbete och bevis på förändringsstyrning och resultatrikt utvecklingsarbete. Vi förväntar oss ett arbetsgrepp som grundar sig på utveckling och ledning genom information. Till vårt team hoppas vi få en dynamisk expert inom ledning som behärskar omfattande helheter och som är förtrogen med kommunsektorn som verksamhetsomgivning. Personen som väljs förutsätts ha flytande kunskaper i båda inhemska språken.

Lönen utgår enligt AKTA. Direktören för bildningsväsendet omfattas inte av arbetstidslagen.

Om du känner att denna uppgift är din egen, skicka din ansökan med Kommunrekrys elektroniska blankett www.kuntarekry.fi/se (arbetsnyckel 330937) senast 5.2.2021 klockan 12.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ges av kommundirektör Tarmo Aarnio, tfn 040 8218 528. Rekryteringen görs i samarbete med InHunt Group Oy. Hos InHunt Group Oy ges ytterligare information av Senior Headhunter Janne Ilomäki, tfn 050 3640028 och Senior Headhunter Tuuli Paasilehto, tfn 040 6318777

BILDNINGS- OCH FRITIDSSEKTORN
Adress: Ervastvägen 2, 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.