Duuniagentti - Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Tule luomaan ja kehittämään uudenlaisia työllisyyspalveluja sekä vaikuttamaan Koillis-Suomen työllisyyden kehittymiseen positiivisesti! Mahdollisuuksien Pohjoinen - JobBoost Koillis-Suomi on 1.9.2020 - 30.4.2023 toteutettava ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on tehostaa työnhakijoiden ohjautumista oikea-aikaisesti alueen työllisyyttä edistäviin palveluihin ja työpaikkoihin, vastata yritysten ja työnhakijoiden osaamisen kehittämistarpeisiin sekä edistää alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuutta. Hankkeessa kehitetään erilaisia alueellisia ja paikallisia kumppanuusmalleja sekä duuni- ja koulutusagenttien toimintamalleja. Lisäksi hankkeessa toteutetaan alueen työmahdollisuuksia markkinoivia kampanjoita sekä kehitetään rekrytointimalleja ja asettautumispalveluita. Hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy. Osatoteuttajia ovat Pudasjärven kaupunki, Posion kunta, Kainuun ammattiopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO sekä KSAK Oy.

Nykyisen duuniagentin siirtyessä talon sisällä uusiin tehtäviin, haemme hankkeeseen DUUNIAGENTTIA ajalle 1.8.2021 - 31.3.2023

Duuniagentti työskentelee aktiivisesti työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden kanssa selvittäen heidän palvelutarpeensa ja tehden yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman tarpeisiin vastaamiseen sekä tukee asiakkaita suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa. Henkilökohtaisen asiakastyöskentelyn lisäksi duuniagentti osallistuu tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen sekä monialaiseen verkostoyhteistyöhön. Duuniagentin tehtävässä toimit osana Naturpoliksen JobBoost-tiimiä ja pääset kehittämään uudenlaista duuniagenttimallia yhdessä muiden duuni- ja koulutusagenttien kanssa. Osaamisesi ja aikaisempi kokemuksesi vaikuttavat lopulliseen tehtävänkuvaasi ja vastuualueisiisi.

Duuniagentilta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta, kokemusta työllisyys- tai rekrytointipalveluihin liittyvistä tehtävistä ja asiakastyöskentelystä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä ja aktiivista työskentelytapaa sekä innokasta suhtautumista toimintatapojen kehittämiseen. Lisäksi eduksi luetaan aikaisempi kokemus hanketoiminnasta, korkeakouluyhteistyön sekä alueen toimintaympäristön (Kuusamo) tuntemus.

Tehtävä voi sisältää ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustusta hankealueella. Oman auton käyttömahdollisuus suositeltavaa.

Hakemukset Kuntarekryn hakemuslomakkeella.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä:
18.6. asti Työllisyyspäällikkö Jouni Korhonen, p. 040 627 5704, jouni.korhonen@naturpolis.fi ja 28.6. alkaen duuniagentti Jari Iivari, p. 040 617 3763, jari.iivari@naturpolis.fi

Lisätietoja

Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää kuntien elinvoimaa Kuusamossa ja Taivalkoskella. Toiminnan tavoitteena on yritysten kasvun tukeminen, toimialojen kilpailukyvyn vahvistaminen ja alueen vetovoiman lisääminen. Naturpolis Oy tuottaa työllisyyspalveluita Kuusamon kaupungille. Lisäksi työllisyyttä edistetään Kuusamossa ja Taivalkoskella erilaisten kehittämishankkeiden avulla.


Osoite: Nuottatie 6A, 93600 Kuusamo

Sinulle suositellut työpaikat