Ekonomichef - Maalahden kunta

Ekonomichef - Maalahden kunta

Malax kommun ledigförklarar tjänsten som ekonomichef. Anställningen inleds 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.

Ekonomichefen leder ekonomienheten och ansvarar för kommunens ekonomifunktioner.
Ekonomichefen fungerar som nyckelperson i arbetet med budgetberedning, bokslutsprocessen och ekonomisk uppföljning. Ekonomichefen har även ansvar för kommunens likviditet, indrivning och finansiering. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i beredningsarbete till kommunstyrelsen och ta fram ekonomiska planer, analyser och styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. Ekonomichefen har ett nära samarbete med kommundirektören och avdelningschefer och stöder andra enheter i ekonomi- och finansieringsfrågor.

Behörighetsvillkor är högre högskoleexamen inom ekonomi. Språkkrav är god förmåga att förstå, tala och skriva svenska och finska.

För att framgångsrikt sköta uppgiften bör du ha goda redovisningskunskaper och erfarenhet av offentlig ekonomiförvaltning. Du bör vara noggrann och arbeta strukturerat och målinriktat. Som ekonomichef förväntas du ha god IT-vana, självständigt driva processer och engagerat delta i utvecklings- och digitaliseringsprojekt i organisationen. Ett relationsskapande förhållningssätt och god samarbets- och kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i arbetet.

Det är möjligt att sökandenas lämplighet för uppgiften även utreds genom lämplighetsbedömnings-test. Godtagbart läkarintyg bör uppvisas före tillträdande. Prövotid sex månader.

Lisätietoja

https://www.malax.fi/aktuellt/jobba-hos-oss

Kommundirektör Jenny Malmsten, tfn 050 437 2447, jenny.malmsten@malax.fi

Malax kommun, Förvaltning och ekonomi
Osoite: Malmgatan 5, 66100 Maalahti

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Malax kommun sysselsätter ca 550 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri kommun.

Tutustu työnantajaan