test
Ekonomiplanerare - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstads ekonomiavdelning behöver förstärkning till sitt team. Till ekonomiplanerarens uppgifter hör projektarbeten, uppföljning av budgeten, sammanställning av ekonomiska uppgifter och rapporter samt att hjälpa till med budget- och bokslutsarbetet. Till ekonomiplanerarens uppgifter hör också att vara med i utvecklingen av stadens ekonomiförvaltningsprocesser. Behörighetsvillkoren är högskoleexamen med inriktning på redovisning och tillräcklig erfarenhet av bokföring och redovisning. Språkkraven är goda muntliga och skriftliga färdigheter i det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Uppgiften förutsätter god samarbetsförmåga, flexibilitet, stresstålighet och förmåga att handla självständigt. Bland annat erfarenhet av bokföring och ekonomiförvaltning från kommunsektorn och erfarenhet av elektroniska ekonomiförvaltningsprocesser och system ses som merit.

Lön och andra villkor för arbetsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. I samband med att befattningen tillsätts kan man avtala om en prövotid på högst sex (6) månader.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ekonomidirektör Gunilla Höglund, tel. 044 785 1421

Lär dig mer om oss

Jakobstad, Förvaltning, Drätselkontoret

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö.


Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat