Ekonomisekreterare - Vaasan kaupunki

Ekonomisekreterare - Vaasan kaupunki

Vasa stads ekonomi- och ägarstyrningsenhet söker en ekonomisekreterare för tiden 1.11.2019-30.6.2020 (med möjlighet att förlänga avtalet).

Första placeringsplats är byrån vid Vasa brandstation som hör till Österbottens räddningsverk.
Till uppgifterna hör räddningsverkets ekonomiuppgifter, fakturering av prehospital akutsjukvård samt övriga uppgifter som anvisas vid räddningsverkets byrå, inkl. kundserviceuppgifter.

Ekonomisekreteraren deltar i faktureringen av prehospital akutsjukvård samt i skötseln av räddningsverkets ekonomiuppgifter. I ekonomiuppgifterna ingår bl.a. att delta i fakturering, förbereda inköpsfakturor, upprätta utanordningar, promemorior och understödsansökningar och delta i bokslutsförberedelserna. Arbetet kräver noggrannhet, uthållighet och förmåga att arbeta självständigt.

Den som väljs till uppdraget förutsätts ge sitt samtycke till att en begränsad säkerhetsutredning får göras innan befattningen tas emot.

Vi värdesätter:
Erfarenhet av faktureringsarbete och kommunorganisationen.
Kännedom om bokföring.
Förmåga att ta egna initiativ, dvs. förmåga att klara av sitt eget uppgiftsområde, noggrannhet och teamanda.
Goda färdigheter i informations- och kommunikationsteknik.
Goda kunskaper i de båda inhemska språken.

Vi erbjuder ett krävande men intressant arbete i räddningsverkets omgivning. I arbetet ingår att delta i skötseln av räddningsverkets ekonomiuppgifter, av vilka en stor andel utgörs av faktureringen av prehospital akutvård.

Behörighetsvillkor är minst examen på institutsnivå (merkonom).

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Befattningen kan besättas direkt, när det är möjligt, eller enligt överenskommelse.
Prövotid är fyra månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ekonomiplanerare Peter Dahlström, tfn 06 325 1466

Centralförvaltningen / Ekonomi- och ägarstyrningen
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.