Ekonomisekreterare - Vaasan kaupunki

Sekreterarservicen vid Vasa stads Koncernförvaltning söker en ekonomisekreterare för visstidsanställning (Kommunteknikens verksamhetsenhet) för tiden 1.9.2021-31.12.2021.

Vasa stad är regionens största arbetsgivare och erbjuder möjligheter för många slags yrkesmänniskor. Som Vasa stads arbetstagare är du med och gör Vasa till en stad där det är bra för människor att leva, arbeta och studera.

Vasa stads sekreterarservice sköts centraliserat som stödservicearbete under koncernförvaltningen. Servicesekreterarens arbete utförs som närservice vid Kommuntekniken, Kyrkoesplanaden 26.

I uppgiften ingår mångsidiga ekonomisekreteraruppgifter, av vilka de viktigaste är:
- behandling av inköps- och försäljningsfakturor t.ex. båtplatser och odlingslotter, jord- och snömottagning och dagvattenfakturering och anknytande kundservice- och beredningsuppgifter (vid skötseln av uppgifterna används bl.a. Lahikainen och Timmi-systemet)
- uppgifter med anknytning till bokföring och mervärdesbeskattning
- byggnadsservicens anmälningar månadsvis till skattemyndigheten
- assisterande uppgifter i anslutning till kundservice och allmän förvaltning

Behörighetsvillkor är lämplig grundläggande yrkesexamen.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska. (språkintyg)

Vi förutsätter initiativtagande och ett ansvarsfullt sätt att arbeta, förmåga att självständigt klara av det mångsidiga uppgiftsområdet, god stresshanteringsförmåga samt goda kunskaper i informations- och kommunikationsteknik.

Vi värdesätter:
- erfarenhet av uppgifter inom den offentliga förvaltningen samt kännedom om Vasa stads organisation
- arbetserfarenhet av kundbetjäning och kontorsuppgifter
- goda informationstekniska färdigheter
- samarbetsförmåga och ansvarskänsla
- flexibilitet
- goda interaktionsfärdigheter

Vi erbjuder mångsidiga och intressanta arbetsuppgifter i ett sakkunnigt team samt en flexibel kontorsarbetstid.

Uppgiften är en visstidsanställning 1.9-31.12.2021, varefter den eventuellt blir ordinarie.

Prövotid är två månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 32.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Servicechef Ulla Niemi, tfn. 040 721 9769

Lär dig mer om oss

Koncernförvaltning / Sekreterarservice

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat