Skip to main content
test
Elektronikmontör, hjälpmedelscentralen - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Regionala hjälpmedelscentralen ansvarar för den krävande elektriska hjälpmedelsservicen inom hela Österbottens välfärdsområde. Hjälpmedel som överlåts till klienterna är nödvändiga för att uppehålla funktionsförmågan.
Elektronikmontören fungerar i det mångprofessionella teamet och arbetar i direkt kundbetjäning.


Vi söker
en elektronikmontör till verksamhetsområdet för rehabilitering, placering till en början vid regionala hjälpmedelscentralen.

Behörighetskrav:
Lämplig yrkesexamen.
Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Servicechef Raisa Latvala-Kaataja
tfn 040 194 5162
raisa.latvala-kaataja@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat