test
Elevassistent - Paraisten kaupunki

Vi söker en elevassistent på heltid 38,25 h/v till Skräbböle skola för tiden 10.1.2022-3.6.2022. I uppgiften ingår att fungera som ledare för eftermiddagsverksamheten.

Arbetstiden är i regel mellan kl. 9-17. I eftisgruppen finns drygt 10 elever. Uppgiften som eftisledare sköts av två av skolans elevassistenter. Eftis följer skolans arbetstider.

Skräbböle skola är en skola med elever i åk 1-6. Skolan har ca 100 elever och för närvarande jobbar 9 lärare och tre elevassistenter i skolan. Skolan ligger ca 3 km från Pargas centrum.

Behörighet är examen för elevassistent eller annan lämplig examen på andra stadiet.

Den som väljs bör inom 30 dagar efter att beslutet delgivits uppvisa straffregisterutdrag och vid ordinarie anställning även läkarintyg.

I Pargas finns nio svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen och ett gymnasium. Vi har ett nära samarbete med stadens finskspråkiga skolor. En grupp lärare har jobbat fram en språkstig som gäller både för svensk- och finskspråkiga skolor. Av skolorna är tre enhetsskolor. I Pargas satsar vi på utbildning och kan erbjuda jobb i en framåtsträvande arbetsgemenskap. Våra nu aktuella tyngdpunktsområden är bl.a. välmående och hållbar livsstil. Som en del av stadens strategi har bildningsavdelningen ett handlingsprogram för åren 2019-21. I handlingsprogrammet kan vi läsa om fem konkreta handlingar som ligger som grund för verksamheten i de olika enheterna. I skolorna satsar vi aktivt på utvecklingsarbete och vi är huvudman för flera regionala projekt. Vi har en heltidsanställd it-pedagog och ett utvecklat tutorlärarnätverk. Alla elever har tillgång till en egen chromebook.

Läs mer

http://www.pargas.fi
https://www.pargas.fi/sv/web/skrabbole-skola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ges av rektor Jonas Wallin, mobil 040 4885876, e-post jonas.wallin@edu.pargas.fi
Ansökan görs via Kuntarekry. Om du har problem med att lämna in din elektroniska ansökan, kontakta tfn 040 488 5759.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Bildningsavdelningen, Svenskspråkig utbildning

Pargas är en unik tvåspråkig skärgårdsstad med dryggt 15 500 invånare och omfattar stora delar av Skärgårdshavet med tusentals öar, holmar och skär. Här finner du både landsbygds- och småstadsmiljö. Stadens centrum ligger nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km.

Pargas stad har ca 1000 anställda i olika branscher. För oss är det viktigt att personalen känner meningsfullhet, glädje och gemenskap i arbetet. Vi ger möjlighet för de anställda att utveckla verksamheten och sig själva. Vi vågar vara kreativa och prova på nya saker i en lärande organisation.


Adress: Morgongränd 2, 21600 Parainen

Sinulle suositellut työpaikat