En befattning som närvårdare, reservperson - Siuntion kunta

Ansökningstiden är förlängd.
Trivs du med omväxlande arbetsuppgifter i olika miljöer? Vi söker till Sjundeås seniorservice-enheter (bäddavdelning, serviceboendeenheter och hemvården) pålitlig och varmhjärtad närvårdare till ordinarie arbetsförhållande. Till reservpersonens uppgifter hör att vikariera personalen vid kortvariga frånvaron huvudsakligen i morgon- och kvällsskift. Närvårdaren arbetar som sakkunnig inom basvården för de äldre. Ett kreativt arbetssätt, som betonar individens ansvar, är en del av närvårdarens arbete. Vi erbjuder dig en bra introduktion, flexibel planering av arbetsscheman och bra arbetsklimat.

Utbildning och arbetserfarenhet som förutsätts:
Som kompetenskrav är lämplig grundexamen inom social- och hälsovård. I befattningen förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Den valda skall innan befattningen mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För befattningen tillämpas sex (6) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter fås av vårdservicechef Lillemor Forsén, tfn 044 386 1272, e-post lillemor.forsen@siuntio.fi

Lär dig mer om oss

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelnignen

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.


Adress: Charlotta Lönnqvistväg, 02580 Siuntio

Sinulle suositellut työpaikat