En tjänst som ansvarig planeringsingenjör - Kirkkonummen kunta

En tjänst som ansvarig planeringsingenjör - Kirkkonummen kunta

Den ansvariga planeringsingenjören svarar för genomförandet av de kommunaltekniska planeringsprojekten och uppföljning av deras ekonomi. Ansvariga planeringsingenjören deltar i uppgörandet av kommunaltekniska enhetens investeringsprogram, dispositionsplan, delårsöversikt och verksamhetsberättelse i överenskommen omfattning. Ansvariga planeringsingenjören fungerar som chef som leder arbetet och som kommunaltekniska enhetens representant i skilt överenskomna projekt och arbetsgrupper.

Behörighetskrav för tjänsten som planeringsingenjör är magisters- eller ingenjörsexamen som omfattar studier i samhällsbyggande och som avlagts vid yrkeshögskola eller universitet eller tidigare motsvarande examen och minst två års arbetserfarenhet inom branschen.

För att kunna sköta uppgiften ska den anställda ha goda baskunskaper i datateknik. Vi uppskattar erfarenhet av kommunalt förvaltningsförfarande. Goda kunskaper i finska är en grundläggande förutsättning för att sköta uppgiften. Kunskaper i svenska räknas som merit. Arbetet kräver självständighet, initiativrikedom och goda sociala färdigheter.

Möjlighet att använda egen bil är till fördel med tanke på skötseln av uppgifterna. För användning av bilen betalas kilometerersättning. Vid besättande av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader. Lönen bestäms enligt avtalet för tekniska sektorn, lönegrupp II. Den uppgiftsrelaterade slutlönen är 3 500-4 000 €/mån.

Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett av Kyrkslätts kommuns företagshälsovård utfärdat godtagbart läkarintyg om sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna med studie- och arbetsintyg till den lediganslagna tjänsten ska sändas elektroniskt senast 18.11.2019 kl. 12.00 till adressen: www.kuntarekry.fi. (jobbnyckel 257579)

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ges av chefen för kommunalteknik Eero Vartiainen, tfn 050 414 0615. E-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Samhällstekniska sektorn, Resultatområdet markanvändning, Kommunaltekniska tjänster
Adress: Ervastvägen, 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2300 experter från olika områden arbetar för kommunen och ungefär 280 av dem inom samhällstekniska sektorn. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats