En tjänst som socialarbetare inom barnskyddet - Kirkkonummen kunta

En tjänst som socialarbetare inom barnskyddet - Kirkkonummen kunta

TJÄNST SOM SOCIALARBETARE INOM BARNSKYDDETS FAMILJEVÅRD
fr.o.m. 1.10.2019 eller enligt avtal senare (förnyad ansökning).

Barnskyddet i Kyrkslätt är indelat i två team: öppenvård samt vård utom hemmet och eftervård. År 2018 utbildade vi hela personalen inom barnskyddet och familjetjänsterna i att genomföra en systemisk barnskyddsmodell, och vi utvecklar arbetet enligt modellen. Arbetshälsa är viktigt för oss, och vi erbjuder teamen regelbunden arbetshandledning. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete om arbetstagaren så önskar.

Till teamet för barnskyddet hör för tillfället 10 befattningar som socialarbetare, 2 socialhandledare och en ledande socialarbetare.
Till socialarbetarens uppgifter inom barnskyddets familjevård hör att verka som socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden. Socialarbetaren genomför familjevård i enlighet med klientplanen i samarbete med barnet och barnets föräldrar, fosterfamiljen och nätverken.
Behörighetskrav för tjänsten som socialarbetare är behörighet som socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7§, 32§).

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3697,83 €/månad.

Vi uppskattar ett positivt, kundorienterat och utvecklingsinriktat arbetsgrepp. Vi förutsätter kunnande enligt uppgiftens svårighetsgrad, goda sociala färdigheter och samarbetsförmåga, god uttrycksförmåga i skrift och förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att arbeta i par och i team samt ett reflektivt arbetsgrepp är en förutsättning för framgångsrik skötsel av uppgiften.
Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Kunskaper i svenska räknas som merit.

Den som blir vald ska visa upp ett straffregisterutdrag som avses i 6.2 § straffregisterlagen.

Blev du intresserad? Skicka i första hand din ansökan med den elektroniska ansökningsblanketten. Ansökningstiden går ut 23.9.2019 kl. 12.

Läs mer

www.kirkkonummi.fi, www.kyrkslatt.fi

Ytterligare information ges av ledande socialarbetare inom familjetjänsterna Veronica Lundqvist, tfn 040 759 1149 eller chefen för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto, tfn 040 756 1411 och ledande socialarbetaren för barnskyddet Maria Isoaho tfn 040 741 0892 eller per e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Vård- och omsorgssektorn, Socialtjänster, Barnskyddet
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren