En tjänst som socialarbetare, PERUSTLTK 230/19 - Siuntion kunta

En tjänst som socialarbetare, PERUSTLTK 230/19 - Siuntion kunta

Vi söker en kunnig och positiv socialarbetare till en ordinarie tjänst fr.o.m. 1.9.2019 eller enligt överenskommelse. Socialarbetarens uppgifter består främst av socialarbete riktat till barn och familjer. Stöd i arbetsuppgifterna fås via arbetshandledning och utbildning. Vi erbjuder ett mångsidigt jobb, konkurrenskraftig lön och arbete i ett trevligt team.

Kompetenskrav
Kompetenskraven för socialarbetaren följer lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015). I brist på behöriga sökanden beaktas även sökanden som är i slutskedet av sina studier i socialt arbete.

Arbetserfarenhet som uppgiften förutsätter
Vi värdesätter kunskap och arbetserfarenhet från det sociala området, en positiv attityd, förmåga och vilja att arbeta både självständigt och i team, beredskap att sköta varierande uppgifter samt intresse för att utveckla verksamheten tillsammans med vårt kunniga och motiverade team. Kunskap i båda inhemska språken är meriterande.

Uppgifter om arbetsförhållandet
Den valda bör innan tjänsten mottas uppvisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) i straffregisterlagen. Lönen utgår enligt AKTA, uppgiftsbaserad lön 3425,04 €/mån + 100 €/mån rekryteringstillägg. För tjänsten tillämpas en sex (6) månaders prövotid.

Lisätietoja

http://www.sjundea.fi

Tilläggsuppgifter om tjänsten fås av socialservicechef Karin Heerman, tfn 044 386 1245, e-post karin.heerman@siuntio.fi

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelnignen, Socialservicens resutatområde
Osoite: Parkstigen 1, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på dryga 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kom-munens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.
Från och med den 1 januari 2018 övergick grannkommunen Ingås socialservice till att vara under-ställd grundtrygghetsnämnden i Sjundeå vilket innebär att verksamhetsområdet omfattar såväl Sjundeå som Ingå kommun.

Tutustu työnantajaan