Energi- och klimatsakkunnig - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en energi- och klimatsakkunnig.

Den energi- och klimatsakkunniga har rollen som sakkunnig inom stadens och stadskoncernens energi- och klimatarbete och utvecklar verksamheten i enlighet med de strategiska målen i samarbete med olika sektorer och aktörer. I uppgiften ingår arbete med stadens viktiga projekt avseende energi- och klimatmålen och påverkan inom de nationella och internationella nätverken inom branschen.

De viktigaste uppgifterna för en energi- och klimatsakkunnig är att
- leda och samordna energi- och klimatarbetet
- samarbeta med företag, universitet och forskningsanstalter i syfte att utveckla stadens energi- och klimatarbete
- följa upp och bereda frågor kring hållbar utveckling, energi och klimat samt rapportera till stadsstyrelsen
- ha hand om andra sakkunniguppgifter beträffande energi- och klimatfrågor.

Behörighetsvillkor är diplomingenjörsexamen, ingenjörsexamen, eller annan lämplig högskoleexamen.

Språkkunskapskrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, svenska och engelska (språkintyg).

Vi förutsätter kännedom om beslut, avtal och praxis kring energi- och miljöfrågor samt åtminstone fem års erfarenhet av projektledning inom branschen.

Vi värdesätter en utvecklingsinriktad inställning till arbetet, färdigheter i förändringsledning och kommunikation, hög social kompetens samt förmåga att uppträda.

Vi erbjuder dig en mångsidig och självständig uppgift med möjlighet att främja energi- och klimatarbetet i en havsnära stad i utveckling!

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 43/44.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Direktör för tekniska sektorn Markku Järvelä, tfn. 040 135 49 58
Miljödirektör Christer Hangelin, tfn. 040 764 24 12

Tekniska sektorn / Miljösektorn
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.