Englannin ja espanjan kieli (2) / Perusopetus - Tampereen kaupunki

Kasvatus- ja opetuspalveluissa työskentelemme yhdessä tamperelaisten lasten ja nuorten parhaaksi. Tuemme lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista lapsi/oppilaslähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Käytössämme on monipuoliset suuren kaupungin tarjoamat asiantuntijapalvelut ja moniammatilliset verkostot. Kehitämme toimintaa aktiivisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lapsia varhaiskasvatuksessa on noin 8500 ja perusopetuksen oppilasmäärä on noin 17 700. Henkilöstö muodostuu 4000 alan ammattilaisesta.

Haemme perusopetuksen aineenopetukseen lehtoreita ja tuntiopettajia. Tehtäviä täytettäessä arvostamme monipuolista ammatillista osaamista, hyviä tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta. Virkasuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia ja ne sijoittuvat palvelussuhteen alkaessa alla mainittuihin kouluihin.

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde alkaa elokuussa 2020. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.

Pyydämme, että merkitset hakemukseesi kelpoisuutesi ja liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen Kuntarekryyn. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Käytämme viroissa 6 kuukauden koeaikaa. Virkoihin valittujen tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Tampereen kaupungin työntekijänä sinulla on oikeus ison organisaation etuihin, kuten työterveyshuoltoon ja vakuutuskassan etuuksiin. Kaupunki tarjoaa myös mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja kulttuuria etusetelin avulla sekä hyvät koulutusmahdollisuudet monialaiseen ja ammatilliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.

Vuoreksen koulu (1 toistaiseksi otettava tuntiopettaja)

Vuoreksen yhtenäiskoulussa kehitämme yhteisöllistä toimintakulttuuria digitalisaation mahdollisuuksia aktiivisesti hyödyntäen. Työyhteisön kehittäminen oppivana yhteisönä on meille tärkeää.

Yhtenäiskoulun kulttuurin rakentaminen edellyttää halua kehittää omaa työtään aktiivisesti yhdessä muiden kanssa. Eduksi luetaan valmius hyödyntää digitaalisen oppimisympäristön mahdollisuuksia.

Lisätietoja antaa rehtori Leena Kostiainen, leena.kostiainen@tampere.fi, puh. 050 3637069

Tesoma (1 toistaiseksi otettava tuntiopettaja)

Tesoman koulu on n. 1300 oppilaan 1 - 9 vuosiluokkien koulu, joka toimii neljässä eri koulutalossa. Koulumme opetussuunnitelmallisia painotuksia ovat 3. vuosiluokalta alkava liikuntapainotus ja 7. vuosiluokalta alkavat urheilu- ja matemaattis-luonnontieteellinen (LUMA) painotus. Koulumme toimintakulttuurissa korostuvat oppilaan tuki ja ohjaus, mikä on myös koulumme kaupunkikohtainen kehittämistehtävä. Arvostamme oppilaan aitoa kohtaamista, kehittävää työotetta ja valmiuksia toimia opettajatiimissä.

Haettavana on englannin ja espanjan kielen tuntiopettajan tehtävä. Eduksi luetaan valmius opettaa peruskoulun kaikilla vuosiluokilla.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Panu Pitkänen, puh. 050 4098 919, panu.pitkanen@tampere.fi

Hakuaika päättyy 27.1.2020.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä puh. 040 806 3184.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa rehtori Leena Kostiainen, leena.kostiainen@tampere.fi, puh. 050 3637069 ja rehtori Panu Pitkänen, puh. 050 4098 919, panu.pitkanen@tampere.fi

Kasvatus- ja opetuspalvelut
Osoite: PL 487, 33101 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Lisätään myöhemmin