Englannin ja saksan kielen lehtori (3)/Perusopetus - Tampereen kaupunki

Kasvatus- ja opetuspalveluissa työskentelemme yhdessä tamperelaisten lasten ja nuorten parhaaksi. Tuemme lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista lapsi/oppilaslähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Käytössämme on monipuoliset suuren kaupungin tarjoamat asiantuntijapalvelut ja moniammatilliset verkostot. Kehitämme toimintaa aktiivisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lapsia varhaiskasvatuksessa on noin 8500 ja perusopetuksen oppilasmäärä on noin 17 700. Henkilöstö muodostuu 4000 alan ammattilaisesta.

Haemme perusopetuksen aineenopetukseen lehtoreita. Tehtäviä täytettäessä arvostamme monipuolista ammatillista osaamista, hyviä tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta. Virkasuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia ja ne sijoittuvat palvelussuhteen alkaessa alla mainittuihin kouluihin.

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde alkaa elokuussa 2020. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.

Pyydämme, että merkitset hakemukseesi kelpoisuutesi ja liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen Kuntarekryyn. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Käytämme viroissa 6 kuukauden koeaikaa. Virkoihin valittujen tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Tampereen kaupungin työntekijänä sinulla on oikeus ison organisaation etuihin, kuten työterveyshuoltoon ja vakuutuskassan etuuksiin. Kaupunki tarjoaa myös mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja kulttuuria etusetelin avulla sekä hyvät koulutusmahdollisuudet monialaiseen ja ammatilliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.

Annala (1 virka)
Annalan koulu on 1-6 -luokkien lähiökoulu, jossa oppilaita noin 700. Koulussamme on myös erityisluokkia oppilaille, joilla laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, montessoriopetusta sekä vuosiluokattomasti toimivia 0-2 alkuluokkia. Kaikki erityisluokat tekevät kiinteää yhteistyötä yleisopetuksen luokkien kanssa. Koulumme toimii kolmessa eri koulutalossa Annala, Karonen ja Metsäniitty.

Tehtävänä opettaa englantia ja saksaa luokilla 1-6 sen mukaan, miten aineita valitaan.

Eduksi katsotaan kokemus erityisen tuen oppilaiden opettamisesta.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Pauliina Suvilaakso, pauliina.suvilaakso@tampere.fi, puh. 040 801 2700

Etelä-Hervanta (1 virka)
Etelä-Hervannan koulu on luokkien 0 - 9 yhtenäiskoulu, joka tarjoaa monipuolista koulutusta ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Korostamme erityisesti suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä vastuuta itsestä ja ympäristöstä. Koulumme toimintakulttuurissa korostuu käyttäytymisen ohjaaminen myönteiseen suuntaan. Keskiössä on oppilaiden luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen. Koulussamme työskentelee noin 850 oppilasta ja yli 80 opettajaa. Lisäksi koulussa toimii esiopetus, jossa on noin 100 lasta.

Edellytämme hakijalta kykyä tulla toimeen ja tehdä yhteistyötä monikielisessä ja -kulttuurisessa kouluympäristössä. Arvostamme jämäkkää työotetta, vastuullisuutta, joustavuutta sekä kiinnostusta opetuksen pedagogiseen kehittämiseen.

Lisätietoja antaa rehtori Ulla Ojalammi, ulla.ojalammi@tampere.fi, puh. 050 428 3044

Kaukajärvi (1 virka)
Kaukajärven koulu on vuosiluokkien 1 - 9 yhtenäiskoulu, johon kuuluvat myös Viinikassa sijaitsevat toiminnallinen lisäopetuksen luokka ja kaksi nivelvaiheryhmää. Oppilaita on noin 750. Koulun opetussuunnitelmallisena painotuksena on teknologia.

Virantoimituksen alkaessa tehtävään kuuluu opetusta sekä vuosiluokilla 1 - 6 että vuosiluokilla 7 - 9.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Päivi Ikola, puh. 040 594 0946, paivi.ikola@tampere.fi

Lisätietoja

http://www.tampere.fi

Tutustu työnantajaan

Katso ilmoitus

Kasvatus- ja opetuspalvelut
Osoite: PL 487, 33101 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!