Englannin ja venäjän kielen tuntiopettaja - Lappeenrannan kaupunki

Etsimme joukkoomme englannin ja venäjän kielen tuntiopettajaa toteuttamaan opetussuunnitelmia sekä kehittämään kouluamme. Toimintamme uudistamisen painopisteenä on erityisesti hyvinvoinnin edistäminen, laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen niin oppilaiden, opiskelijoiden kuin henkilöstömmekin osalta sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Toimintakulttuurimme perustuu ratkaisukeskeiseen vuorovaikutukseen. Tiimityö on keskeinen kehittämiskohteemme. Haluamme työssämme olla vastuullisia, luotettavia ja rohkeita, oma-aloitteisia sekä itseohjautuvia.

Lappeenranta on lapsiystävällinen kunta, jossa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kehitystyö on vahvaa.
Tervetuloa joukkoomme!

Haemme Joutsenon koululle perusopetuksen englannin ja venäjän kielen päätoimista tuntiopettajaa ajaksi 8.10.2020 - 5.6.2021.

Joutsenon koulussa opiskelee noin 730 oppilasta ja 90 opettajaa. Joutsenon koulu on yhtenäiskoulu, jossa toimivat 1.- 9. -luokat ja esikoulu. Joutsenon kouluun kuuluvat myös Ravattilan ja Parjalan toimintayksiköt, joissa on opetusta 1. - 6. vuosiluokilla.

Koulussamme haluamme tukea oppilaiden myönteistä minä-kuvan kasvua aktiivisina oppijoina ja yhteisön osallistuvina jäseninä. Luomme yhteisöllisyyttä panostamalla erilaisten ryhmien hyvään ja toisiaan kunnioittavaan toimintaan. Kantava ajatuksemme on yksilöllinen oppiminen yhdessä.

Koulukeskuksen yhteydessä toimii myös Joutsenon päiväkoti.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen, 986/98, mukaan ja palkkaus OVTES:n mukaan. Kelpoisuutta vailla olevien hakijoiden puuttuessa, myös kelpoisuuttaa vailla olevat hakijat voidaan ottaa huomioon. Kelpoisuutta vailla oleva otetaan koulun työpäivien ajaksi.

Eduksi luemme suomi toisena kielenä -opinnot.

Hakeminen ja hakuaika

Hakemukset tulee ensisijaisesti tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Haastatteluun voidaan kutsua ja tehtävään voi tulla valituksi vain hakija, joka on toimittanut hakemuksen vaadittuine liitteineen (kelpoisuuden osoittavat todistukset) hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakuaika päättyy 28.9.2020 klo 15.00.

Tehtävä täytetään koeaikaa käyttäen.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä nähtäväksi koulun rehtorille lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikostaustaote sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Tutustu työnantajaan

Kyselyihin vastaa Joutsenon koulun rehtori Heikki Laivamaa, puh. 040 050 5642, heikki.laivamaa@edu.lappeenranta.fi.

Joutsenon koulu
Osoite: Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen. Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.

Yhteistyö LUT-yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.

Kaupungin keveä ja joustava organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään elinvoimaisena ja ketteränä maakuntakeskuksena 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.

Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista.

Joukkoomme kuuluu 1700 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Nimilyhenteemme HySi kuvaa keskeistä toimintatapaamme eli kannustamista. Hyvä Sie!

Lappeenranta on savuton työpaikka.