Englannin kielen ja ruotsin kielen tuntiopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Turun ammatti-instituutti on elämää ymmärtävä oppilaitos. Me tarjoamme koulutusta ja osaamista, jotta opiskelijamme saavat oikean ammatin ja loistavat valmiudet siirtyä työelämään omaa polkuaan seuraten - tarkoittaapa se sitten oppisopimusta, yo-tutkintoa, ammattitaitokilpailuja, yrittäjävalmennusta tai kansainvälisiä urasuunnitelmia. Tarjoamme myös lyhytkoulutuksia ja täydentäviä koulutuksia aivan jokaiselle. Valmistu kaikkeen. Varaudu parhaimpaan.
Opettaja, ammatillinen huippuosaaja, tule meille töihin.

Haemme opettajaa viestintä ja vuorovaikutus englannin ja ruotsin kielillä opetukseen tekniikan aloilla päätoimisen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 4.1.2021 lukien

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 120 opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot englanninen kielessä ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot ruotsin kielessä sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C:n mukaisesti.

Toimipaikka on Turun ammatti-instituutin Peltolan koulutalossa.

Virkasuhteessa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.turkuai.fi

Tutustu työnantajaan

Koulutuspäällikkö Mikko Hauninen, p. 044 9073 979,
mikko.hauninen(at)turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Turun ammatti-instituutti
Osoite: Hamppukatu 2, 20740 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.