Englannin kielen tuntiopettaja - Kajaanin kaupunki

Englannin kielen tuntiopettaja - Kajaanin kaupunki

Kainuun ammattiopisto hakee määräaikaista englannin kielen opettajaa 1.8.2019 - 31.12.2020 väliselle ajalle (opintovapaan sijaisuus).

Tehtävään kuuluu osaamisperusteinen ohjaus- ja opetustyö toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Ohjaus- ja opetustyö toteutetaan ammatillisia sekä yhteisiä tutkinnonosia vahvasti integroiden. Tehtävässä toimitaan eri alojen kielten opetuksessa. Työt alkuun sijoittuvat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle. Englannin kielen opetuksen lisäksi tehtävään kuuluu ruotsin kielen opetusta.

Kainuun ammattiopistossa ohjaus- ja opetustyö suunnitellaan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä, joten arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä yhteistyössä tiimin ja työelämän kanssa. Eduksi katsotaan taito käyttää ja kehittää erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä (esim. Moodle).

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Edellytyksenä ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 120 op tai 55 ov laajuisia opintoja englannin kielestä ja lisäksi 60 op tai 35 ov laajuisia opintoja ruotsista.

Oppilaitoksellamme on toimintaa Kainuussa, Koillismaalla ja ajoittain myös muualla. Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja huumausainetesti. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Tehtävään haetaan sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjallisen hakemuksen voi lähettää osoitteeseen: Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani.

Lisätietoja

http://www.kao.fi

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Raisa Ilkko, 044 7974594, raisa.ilkko@kao.fi

Koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Osoite: Opintie 3, Oppi 4, 87100 Kajaani

Kajaani on 38 000 asukkaan maakuntakeskus Kainuussa. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon.
Kajaanin kaupungin ylläpitämä koulutusliikelaitos vastaa ammatillisesta koulutuksesta Kainuussa ja Kuusamossa sekä lukiokoulutuksesta Kajaanissa. Koulutusliikelaitoksessa opiskelee ammatillisessa koulutuksessa vuosittain noin 3000 nuorta ja aikuista ja Kajaanin lukiossa 600 nuorta. Työntekijöitä on yli 300 henkilöä.

Tutustu työnantajaan