Ensihoidon kenttäjohtaja - Vaasan sairaanhoitopiiri

Ensihoidon kenttäjohtaja - Vaasan sairaanhoitopiiri

Haemme
ensihoidon kenttäjohtajaa akuuttihoidon palvelualueelle, ensihoito -yksikköön.

Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on ylläpitää toiminta-alueensa ensihoitopalvelun tilannekuvaa ja määrätä ensihoitopalvelun päivittäistoiminnassa, päivittäistoiminnan ruuhkatilanteissa sekä usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa toiminta-alueensa ambulanssien ja ensihoitoajoneuvojen käytöstä.
Lisäksi kenttäjohtaja ohjaa hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan. Näiden tehtävien lisäksi toimii tarvittaessa hoitotason ensihoitajana edellä mainittujen muiden tehtävien hoitamista vaarantamatta.

Kelpoisuusvaatimus: ensihoitaja-AMK -tutkinto tai laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan, vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden. Lisäksi riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus.
Kielitaitovaatimus: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.
(Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö: www.vaasankeskussairaala.fi - Rekrytointi)

Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.

Sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.vaasankeskussairaala.fi

Ensihoitopäällikkö Risto Vesanto
puh. 044 323 1457
Ylihoitaja Saija Seppelin
puh. 040 653 1726
etunimi.sukunimi@vshp.fi

Vaasan sairaanhoitopiiri
Osoite: Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa

Vaasan keskussairaala tarjoaa laadukasta erikoissairaanhoitoa kahdella kielellä. Lääketieteellinen toimintamme on korkeatasoista, ja sitä leimaa laaja-alainen laatu- ja potilasturvallisuustyö. Tarjoamme 2000 työntekijällemme hyvän työpaikan, jossa panostetaan osaamisen kehittämiseen ja työviihtyvyyteen. Tervetuloa meille!

Tutustu työnantajaan