Ensihoidon kesäsijaiset - Jyväskylän kaupunki

Ensihoidon kesäsijaiset - Jyväskylän kaupunki

Keski-Suomen pelastuslaitos hakee

HOITOTASON JA PERUSTASON ENSIHOITAJIA

eripituisiin vuosilomasijaisuuksiin 13.5.2019 - 29.9.2019. Sijaisuuksien alkamisajankohta voi vaihdella.

Kesäsijaisuudet sijoittuvat Keski-Suomen pelastuslaitoksen H+P ja P+P -yksiköihin Jyväskylään, Äänekoskelle, Viitasaarelle, Joutsaan ja Keuruulle. Toiveen asemapaikasta voi esittää hakemuksessa.

Hoitotason ensihoitajalta edellytämme, että olet koulutukseltasi ensihoitaja (AMK) tai laillistettu sairaanhoitaja ja olet suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntautuneen, vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden ammattikorkeakoulussa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukainen ensihoidon koulutusohjelma.

Perustason ensihoitajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus. Ensihoitaja AMK- opiskelijalla tulee olla opintoja suoritettuna hyväksytysti vähintään 160 op. Tämän lisäksi opiskelijalla tulee olla perustason harjoittelu ja tentti suoritettuina ennen töiden alkua.

Sinulla tulee olla myös voimassa oleva BC1-luokan ajokortti (ajo-oikeus tulee olla voimassa viimeistään työsuhteen alkaessa).

Arvostamme oman ammatillisen osaamisen kehittämistä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, asiakaspalvelutaitoa, joustavuutta, paineensietokykyä sekä kykyä hallita nopeasti muuttuvia tilanteita.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Työsuhteessa noudatetaan yleistyöaikaa. Työvuoron pituus on pääsääntöisesti 12 tuntia. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä vaaditaan myös tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti. Lisäksi edellytämme ajan tasalla olevaa, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vaatimaa LOP/LOVE-lääkeosaamista tai sen hyväksyttyä suorittamista välittömästi koeajan alussa. Valitulta pyydetään myös suostumus suppean turvallisuusselvityksen ja huumetestauksen tekemiseen.

Mahdollisten haastattelujen yhteydessä Keski-Suomen pelastuslaitos testaa hakijoiden tehtävänkuvaan liittyvän toimintakyvyn ja tarkastaa alkuperäiset todistukset.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi

Ensihoitomestari Jaakko Rantala, puh 050 596 4838
Ensihoitomestari Antti Rinta-Valkama, puh. 050 352 5458
sähköpostitse etunimi.sukunimi@jkl.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos
Osoite: Jyväskylä

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan vastata pelastustoimesta ja tässä tarkoituksessa huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta. Toiminta-alueella on 23 keskisuomalaista kuntaa ja 276 000 asukasta. Keski-Suomen pelastuslaitos toimii liikelaitoksena Jyväskylän kaupungin hallinnossa.

Tutustu työnantajaan