Ensihoitaja - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Ensihoitaja - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana ensihoitoyksikössä 2.9.2019 klo 15.00 mennessä

kaksi (2) ENSIHOITAJAN tointa (hoitotaso)

Työskentelyalueena Lappi tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, joka haastaa kokeneenkin ensihoitajan ja tarjoaa kokemuksia, joita muualla ei kohtaa. Pitkät kuljetusmatkat ja haastavat luonnonolosuhteet vaativat ensihoitajilta kykyä itsenäiseen toimintaan. Yhteistyö ensihoidon sisällä sekä ennakkoluuloton ja innovatiivinen yhteistoiminta pelastuslaitoksen sekä muiden sidosryhmien kanssa mahdollistavat tehokkaan palvelun poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kansainväliset ensihoitotehtävät tuovat myös oman mausteen toimintaamme. Laajat työnkiertomahdollisuudet mahdollistavat työskentelyn sekä kansainvälisessä kaupunkiympäristössä, vilkkaassa tunturikohteessa että hiljaisella erämaaseudulla. Osana sairaanhoitopiiriä työnkierto myös keskussairaalan sisällä on mahdollista.

Kelpoisuusvaatimuksena on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta (585/2017) 8 §:n 2 momentin 3 a) kohdassa tai 11 §:n 2 momentissa edellytetty kelpoisuus.

Valittavan tulee suorittaa hyväksytysti hoitotason velvoitteiden edellyttämät hoitotason testit. Tehtävän hoitaminen edellyttää voimassa olevaa C1-luokan ajokorttia. Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset lähetetään Kuntarekry hakupalvelun kautta:
www.lshp.fi - Ammattilaisille - Rekrytointi - Avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat ensihoidon osastonhoitaja Maija-Liisa Saarelainen, 040 630 1573 ja ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen, 040 746 3563. Sähköpostitse maija-liisa.saarelainen@lshp.fi ja panu.karjalainen@lshp.fi.

Rovaniemellä 29.7.2019

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.lshp.fi

Ensihoidon osastonhoitaja Maija-Liisa Saarelainen, 040 630 1573 ja ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen, 040 746 3563. Sähköpostitse maija-liisa.saarelainen@lshp.fi ja panu.karjalainen@lshp.fi.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Päivystys- ja ensihoito
Osoite: 96400 Rovaniemi

Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 2000 terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaamme kuuluvat Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala, sopivan suuri ja ihmisen kokoinen sairaala. Lapissa kohtaat aidot ihmiset, lumoavan luonnon ja kahdeksan vuodenaikaa. Tervetuloa joukkoomme!

Tutustu työnantajaan