test
Ensihoitaja (40), kesätyö, ensihoito - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme perus- ja hoitotason ensihoitajia tulevalle kesälle 2022 kesäsijaisuuksiin koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle (vähintään 40 kesäsijaisuutta). Voit esittää hakulomakkeella toivomuksen alueesta, missä olisit halukas työskentelemään.

OYS Ensihoidon toiminta kattaa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan. Suoritamme vuosittain noin 70 000 ensihoitotehtävää 41 ensihoitoyksikön, 2 kenttäjohtoyksikön ja 1 lääkäriyksikön voimin. Vastaamme ensihoitopalvelun tuottamisesta noin 415 000 asukkaalle.

Haemme sinua, joka olet kiinnostunut vaihtelevista työvuoroista, tiimityöskentelystä ja haluat tehdä parhaasi potilaiden hyväksi. Voit olla opiskelija, vastavalmistunut tai jo pidempään hoitoalalla ollut ammattilainen. Arvostamme paineensietokykyä, vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä oma-aloitteisuutta.

Työtehtävien hoitamiseen edellytämme BC1-luokan ajo-oikeutta ja hyväksyttyä tehtävän mukaista ensihoidon tasotestausta. Lupa turvallisuusselvityksen teettämiseen on myös vaatimuksena tehtävän hoitamiselle. Työskentelemme ensihoidossa 12 tunnin ja 24 tunnin vuoroissa.

Perustason ensihoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on ensihoitoon suuntautunut terveydenhuollon ammattihenkilö, laillistettu sairaanhoitaja tai pelastajatutkinto taikka sitä vastaava aikaisempi tutkinto. Sijaisuutta voi hoitaa myös ensihoidon (AMK) -opiskelija, jolla on opintoja suoritettuna vähintään 140 opintopistettä.

Hoitatason ensihoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma.

Sijaisuudet täytetään sopivien sijaisten löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenterikuukauden ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat vastuuyksiköiden päälliköt Ari Ehrola (pohjoinen vastuuyksikkö) p. 044 703 8628, Anniina Ahola (eteläinen vastuuyksikkö) p.044 429 6019 ja resurssipäällikkö Juha Järvirova p.044 703 8642. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Ensihoito, OYS Ensihoito, Ensihoitopalvelu pohjoinen ja eteläinen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat