Ensihoitaja, hoitotaso / Pirkanmaan pelastuslaitos - Tampereen kaupunki

Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Pelastuslaitoksen keskeiset tehtäväalueet ovat toimialaa koskevan lainsäädännön mukaan onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos tuottaa myös ensihoitopalveluita yhteistoiminnassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tällä hetkellä Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Lempäälän, Valkeakosken, Vesilahden, Ylöjärven ja Akaan kuntien alueella sekä vastaa osaltaan ensivastetoiminnasta koko Pirkanmaalla. Henkilöstömäärä on noin 650.

Haemme yhtätoista (11) innostunutta, osaavaa, yhteistyökykyistä ja aikaansaavaa ensihoidon ammattilaista hoitotason ensihoitajien vakituisiin virkoihin.
Viroista viisi (5) täytetään 1.10.2020 alkaen ja kuusi (6) 01.01.2021 alkaen.
Ensihoitaja toimii pääsääntöisesti hoitotason ensihoitajana Pirkanmaan pelastuslaitoksen H+P yksiköissä, PSHP:n antamien hoitovelvoitteiden mukaisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta 585/2017 8§ 2 momentin mukaiset hoitotason koulutusvaatimukset, huomioiden asetuksen 11§ voimaantulo ja siirtymäsäännökset. Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään C1-luokan voimassa olevaa ajokorttia.
Lisäksi edellytetään hyväksytysti suoritettu LOVe (lääkeosaaminen verkossa) tenttikokonaisuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asettamien vaatimusten (tällä hetkellä LOP, IV ja LAS) mukaisesti. Pirkanmaan pelastuslaitos toimii terveydenhuollon koulutus- ja harjoittelupisteenä, joten ensihoitajilla on myös opiskelijoiden ohjausvelvoite. Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.
Arvostamme aiempaa ensihoidon työkokemusta ja ensihoitoon suuntautuvia lisäkoulutuksia sekä pelastustoimen tuntemusta.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon lausunto sopivuudesta ensihoitajan virkaan, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotesuojaa. Tehtävään valitulle tehdään huumausainetesti yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti. Lisäksi on annettava vaitiolositoumus ja suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii suppean turvallisuusselvityksen virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi. Mikäli hakija on soveltuva tehtävään, voidaan virkavalinta vahvistaa. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on aluehallintoviraston myöntämän poikkeusluvan mukainen 40 h/vko 12 h työvuoroissa.
Haastatteluun kutsuttavat henkilöt suorittavat myös lyhyen työtehtävää simuloivan toiminnallisen radan antamaan suuntaa hakijan soveltuvuudesta haettavaan virkaan.

Lisätietoja antaa pelastuspäällikkö Matti Isotalo puh. puh. 0400- 200 088.

Hakuaika päättyy 13.07.2020.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan Rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, hr.pirkanmaa@monetra.fi

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!
Pirkanmaan pelastuslaitos on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi

Tutustu työnantajaan

pelastuspäällikkö Matti Isotalo puh. puh. 0400- 200 088.

Pirkanmaan pelastuslaitos, Ensihoitopalvelut
Osoite: Satakunnankatu 16, 33100 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!