Ensihoitaja (KESÄTYÖ) - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon kesätyöpaikat on haettavana 1.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Haemme ENSIHOITAJIA kesän 2021 kesälomasijaisuuksiin perus- ja hoitotasolle.

Haettavat työtehtävät sijoittuvat Lapin sairaanhoitopiirin alueella sijaitseviin ensihoitoyksiköihin. Ensihoitopalvelu noudattaa poikkeusluvan mukaista työaikaa pääsääntöisesti 24 tunnin työvuoroin. Työaika on 40 tuntia/viikko. Ensihoitopalvelun ensihoitoyksiköt suorittavat myös siirtokuljetuksia.

Työskentelyalueena Lappi tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, joka haastaa kokeneenkin ensihoitajan ja tarjoaa kokemuksia, joita muualla ei kohtaa. Pitkät kuljetusmatkat ja haastavat luonnonolosuhteet vaativat ensihoitajilta kykyä itsenäiseen toimintaan. Ennakkoluuloton ja innovatiivinen yhteistoiminta pelastuslaitoksen sekä muiden sidosryhmien kanssa mahdollistaa tehokkaan palvelun poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kansainväliset ensihoitotehtävät tuovat myös oman mausteen toimintaamme. Laajat työnkiertomahdollisuudet mahdollistavat työskentelyn sekä kansainvälisessä kaupunkiympäristössä, vilkkaassa tunturikohteessa että hiljaisella erämaaseudulla.

Kelpoisuusvaatimukset:

Perustason ensihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalveluista (585/2017) 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa edellytetty kelpoisuus.

Hoitotason ensihoitajan kelpoisuusehtona on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta (585/2017) 8 §:n 2 momentin 3 a) kohdassa tai 11 §:n 2 momentissa edellytetty kelpoisuus.

Hakijalla tulee olla voimassa oleva C1-ajokortti.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Tehtävässä edellytetään 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Valittujen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen tehtävän hoidon aloittamista.

Hakemukset lähetetään sähköisen hakupalvelun kautta:
www.lshp.fi - Ammattilaisille - Meille töihin - Avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Maija-Liisa Saarelainen, 040 630 1573. Sähköpostitse maija-liisa.saarelainen@lshp.fi.


Rovaniemellä 8.1.2021

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.lshp.fi

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitaja Maija-Liisa Saarelainen, 040 630 1573. Sähköpostitse maija-liisa.saarelainen@lshp.fi.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Päivystys- ja ensihoito
Osoite: 96400 Rovaniemi

Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 2000 terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaamme kuuluvat Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala, sopivan suuri ja ihmisen kokoinen sairaala. Lapissa kohtaat aidot ihmiset, lumoavan luonnon ja kahdeksan vuodenaikaa. Tervetuloa joukkoomme!