Ensihoitaja (perustaso) - Kokkolan kaupunki

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan/ensihoitajan pätevyys terveyden ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus, sekä voimassa oleva perustason tentti. Myös LOVE-tentti tulee olla voimassa.
Tehtävään vaaditaan vähintään C1-luokan ajokortti.

Työpanos on kaksikielisellä alueella, joten hakijalta edellytetään molempien kotimaisten kielten riittävää kirjallista ja suullista osaamista.

Toimeen valituilta edellytetään hyväksyttävää lääkärintodistusta sopivuudesta terveydentilansa puolesta ensihoitajan tehtävään sekä suostumus suppean turvallisuusselvityksen ja huumetestauksen tekemiseen ennen toimen vastaanottamista. Toimessa noudatetaan 4kk koeaikaa.

Työaika on jokin pelastuslaitoksessa noudatettavista työajoista.

Toimen palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.

Arvostamme aikaisempaa työkokemusta ensihoidosta. Lisäksi arvostamme oman ammatillisen ja työyhteisön osaamisen kehittämistä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta, asiakaspalvelutaitoa, sekä kykyä hallita nopeasti vaihtuvia tilanteita.

Lisätietoja

https://kokkola.navigo.fi/aluepelastuslaitos

Tutustu työnantajaan

Ensihoitomestari Sami Sundqvist, 040 829 6762

Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos, Pietarsaaren ensihoito
Osoite: Ahlströminkatu 60, 68600 Pietarsaari

Pietarsaaressa ensihoitopalvelu tuotetaan yhteistoimintasopimuksella Pietarsaaren ja Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Ensihoidon kenttäjohtajat ovat Vaasan sairaanhoitopiirin työtekijöitä, ja ensihoitoyksiköiden henkilöstö pelastuslaitoksen.

Kokkolan kaupunki - Savuton työpaikka Kokkolan kaupunki - Unicef lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat