Ensihoitaja (perustaso) - Tampereen kaupunki

Ensihoitaja (perustaso) - Tampereen kaupunki

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS/ENSIHOITOPALVELUT
Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos toteuttaa myös ensihoitopalveluita osassa Pirkanmaata sekä järjestää osaltaan ensivastetoiminnan lähes koko Pirkanmaalla. Henkilöstömäärä on noin 600.
Pirkanmaan pelastuslaitos toimii ensihoitopalveluiden toteuttajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
ENSIHOITAJA perustaso (1)
Haemme perustason ensihoitajaa vakituiseen virkaan.
Ensihoitaja toimii perustason ensihoitajana Pirkanmaan pelastuslaitoksen H+P yksiköissä, PSHP:n antamien hoitovelvoitteiden mukaisesti.
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta 585/2017 8§ 2 momentin mukaiset perustason koulutusvaatimukset, huomioiden asetuksen 11§ voimaantulo ja siirtymäsäännökset. Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään C1-luokan voimassa olevaa ajokorttia. Lisäksi edellytetään hyväksytysti suoritettu LOVe (lääkeosaaminen verkossa) tenttikokonaisuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asettamien vaatimusten (LOP, IV) mukaisesti. Pirkanmaan pelastuslaitos toimii terveydenhuollon koulutus- ja harjoittelupisteenä, joten ensihoitajilla on myös opiskelijoiden ohjausvelvoite. Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Arvostamme aiempaa ensihoidon perustason työkokemusta ja ensihoitoa tukevia lisäkoulutuksia, sekä
pelastustoimen tuntemusta.
Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollonlausunto sopivuudesta ensihoitajan virkaan, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotesuojaa. Tehtävään valitulle tehdään
huumausainetesti yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti. Lisäksi on annettava vaitiolositoumus ja suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii suppean turvallisuusselvityksen virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi. Mikäli hakija on soveltuva tehtävään, voidaan virkavalinta vahvistaa. Viroissa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työaika on aluehallintoviraston myöntämän poikkeusluvan mukainen 40 h/vko 12 h työvuoroissa.
Hakuaika päättyy 26.07.2019.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101
Tampere. Huomaathan täyttää tarkasti kyselylomakkeen tiedot LOVe-tentistä, perustason työkokemuksestasi ja ajokorttiluokasta.
Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.
IMURIn käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri ja lisätietoa
hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.
Lisätietoja tehtävästä antaa lääkintämestari Markku Heikkilä p. 040 5454450.
Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.
 

Lisätietoja

https://www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat.html

  • Pirkanmaan Pelastuslaitos/Hoitopalvelut
  • Työpaikka
  • tre-1-295-19
  • 12.7.2019 - 26.7.2019 23:59
  • TamperePirkanmaa

lääkintämestari Markku Heikkilä p. 040 5454450.

Pirkanmaan Pelastuslaitos/Hoitopalvelut
Osoite: Tampere

Tampere tunnetaan rohkeudestaan uudistua. Ei ole sattumaa, että Tampere on vuodesta toiseen Suomen toivotuin asuinpaikka, halutuin opiskelukaupunki ja suosituin matkailukohde. Täällä on maan pysyvimmät työntekijät, korkein teknologia alan osaaminen sekä vahva innovaatiokyky. Tampereen kaupunki haluaa olla entistä enemmän uuden liiketoiminnan mahdollistaja ja kumppani yrityksille.
Tampereen kaupunki on myös monien mahdollisuuksien työnantaja. Yhteensä kaupungin palveluksessa on noin 15 000 työntekijää noin 900 ammattinimikkeellä

Tutustu työnantajaan