Haemme määräaikaisiin viransijaisuuksiin hoito- tai perustason luvat omaavia ensihoitajia. Sijaisuuden hoito alkaa 1.5. tai sopimuksen mukaan.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelua viiden varsinaissuomalaisen kaupungin alueella (Turku, Kaarina, Parainen, Raisio ja Naantali). Tuotamme palvelumme 12 ensihoitoyksiköllä ja tehtäviä on noin 40 000 vuodessa.

Ensihoitajan tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvän asiakaspalvelun ymmärtämistä, kykyä hallita nopeasti vaihtuvia tilanteita, kykyä kehittää omaa ammattitaitoa sekä hyvää fyysistä toimintakykyä. Tehtävän hoitamisen kannalta arvostamme myös pelastusalan tuntemusta, hyviä työyhteisötaitoja, paineensietokykyä, joustavuutta ja kiinnostusta oman ammatinhallinnan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena ovat ensihoitoasetuksen 585/2017 8 §:n mukaiset hoito- tai perustason pätevyys, voimassa olevat hoito- ja LOVe-luvat sekä vähintään C1-luokan ajokortti. Mahdollinen puuttuva hoito- tai LOVe-lupa suoritetaan mahdollisimman pian työsuhteen alussa. Hoitotason sijaisuuksissa sovelletaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin pätevyysvaatimuksia. Sijaisuuksia hakevat kutsutaan hakemusten perusteella fyysisen työkyvyn sekä osaamisen arviointitilaisuuteen. Valituilla tulee olla voimassa tartuntatautilain 1227/2016 48§:n mukainen rokotesuoja.

Palvelussuhteessa noudatetaan KVTES:n ehtoja. Työtä tehdään säännöllisessä 2-vuorotyössä, 12 tunnin työvuoroissa.

Lisätietoja

http://www.turku.fi
https://www.vspelastus.fi/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa vs. ensihoitopäällikkö Vesa Jyrkkänen, p. 040 188 2351 tai ensihoitomestari Mauri Jääskeläinen, p. 050 500 4982
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos, Operatiivinen palvelualue, Pelastustoiminta
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestä-vällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.